Nieuws

Veel aandacht voor doorstroom van kleuters

Eén op de tien kleuters doet groep 2 twee keer, terwijl onderzoek aantoont dat dit meestal geen blijvend positief effect heeft. Dat is teveel, vinden zowel het ministerie van Onderwijs als de PO-Raad. Samen schreven zij een handreiking om scholen te helpen met alternatieven voor verlengd kleuteren. Gisteren werd het eerste exemplaar overhandigd aan de Koning Willem-Alexanderschool in Culemborg.

De boodschap van de brochure luidt: zorg dat doorstroom de norm is. Pas het onderwijs in groep 3 liever aan aan de leerling in plaats van de vraag te stellen of de leerling wel klaar is voor groep 3. De lezer krijgt tips aangereikt voor het adaptiever maken van groep 3, zodat de overgang soepeler verloopt. Alternatieven zoals heterogene groepen, halfjaarlijkse doorstroom en schakelprogramma’s worden in de brochure toegelicht.

Zorgvuldiger omgaan met kleuterverlenging

De PO-Raad vindt, net als het ministerie van OCW, dat scholen zorgvuldiger om moeten gaan met kleuterbouwverlenging. Vergeleken met de landen om ons heen doen Nederlandse kleuters groep 2 veel vaker twee keer. Voorzitter Rinda den Besten op Radio 1: ,,Wij vinden het als PO-Raad belangrijk dat het onderwijs kennis neemt van die cijfers. En we willen dat schoolteams vervolgens zelf kijken hoe het elke dag een beetje beter kan, op een manier die past bij de ontwikkeling van jonge kinderen’’. Den Besten wees er in discussie met Liesbeth Verheggen, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, op dat vele leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders hebben meegewerkt aan de handreiking.

Meer doorstroommomenten

Eerder op de dag zei staatssecretaris Dekker in Het Parool dat er meer kan en mag dan scholen denken, als het gaat om het verkleinen van de kloof tussen groep 2 en groep 3. Als voorbeeld noemt hij dat scholen leerlingen op meerdere momenten in het schooljaar kunnen laten doorstromen. ,,Kleuters ontwikkelen zich in sprongen. Soms zijn ze in december bijvoorbeeld plots wél klaar om naar groep 3 te gaan. Daar is niets mis mee. Of moet groep 3 wat speelser worden ingericht. Dat zijn betere maatregelen dan het botte instrument van een heel jaar over doen’’, aldus Dekker.

De PO-Raad wijst er in Het Parool op dat wetenschappelijk onderzoek laat zien dat kinderen die verlengd kleuteren later lager scoren op taal en rekenen dan vroegere ‘vergelijkbare’ klasgenoten die wél zijn doorgestroomd. ,,Het positieve effect is hooguit tijdelijk, dus het nut is minimaal’’, benadrukt de woordvoerder.