Nieuws

Veel aandacht in de media voor eindadvies Platform Onderwijs2032

Verschillende dagbladen besteden vandaag aandacht aan het advies van Platform Onderwijs2032. De PO-Raad laat in een reactie in de kranten weten positief te zijn over het eindadvies te hopen dat scholen en schoolbesturen nu de regie krijgen om verder vorm te geven aan de opdracht voor toekomstbestendig onderwijs.

Verschillende onderdelen van het eindadvies van Platform Onderwijs2032 worden belicht in de media. Zo focust het Algemeen Dagblad op het advies om kinderen meer te trainen op vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en debatteren.  De PO-Raad laat hierop in de krant weten dat ze deze aanbevelingen omarmt. ,,Nog lang niet overal werken leraren namelijk aan dergelijke vernieuwing’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, in de krant.

NRC.next meldt dat Platform Onderwijs2032 adviseert om kinderen al vroeg Engels te leren. Tevens zouden docenten vakken moeten combineren, diep op de stof moeten ingaan en leerlingen leren om te reflecteren en verbanden te leggen. Den Besten geeft aan dat ook de PO-Raad Engels relevant vindt. ,,We dachten dat we in Nederland goed waren in Engels, maar we raken achter op andere landen. Omdat we er te laat mee beginnen’’. Wel geeft ze aan dat het advies veel vraagt van leerkrachten. ,,Geweldig, maar ook een uitdaging’’, aldus Den Besten.

Het Nederlands Dagblad belicht het advies om scholen meer speelruimte te geven om keuzes te maken die passen bij hun eigen visie en bij de ambities van hun leerlingen. Den Besten laat in deze krant weten dat de PO-Raad meer vrije ruimte voor scholen toejuicht. ,,Het moet dan wel meer zijn dan een uurtje op de vrijdagmiddag. Wij zullen in de gaten houden of scholen de ruimte krijgen om die vrije ruimte vanuit hun eigen identiteit in te vullen’’, aldus Den Besten.