Nieuws

Wat vindt u van de nieuwe kerndoelen? Organiseer een feedbacksessie

Vanaf 7 mei kunt u nog een allerlaatste keer feedback geven op de bouwstenen die moeten leiden tot nieuwe kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Omdat we het van groot belang vinden dat leraren en schoolleiders in onze sector meedenken en meespreken, hebben we een handreiking opgesteld om schoolbesturen te helpen in de eigen regio een feedbacksessie te organiseren.

De nieuwe kerndoelen worden ontwikkeld in opdracht van de onderwijssector (PO-Raad, VO-Raad, AVS, Vakorganisaties, Ouders&Onderwijs en het LAKS). Negen ontwikkelteams van leraren en schoolleiders, bijgestaan door SLO en andere experts, werken nu aan bouwstenen voor nieuwe kerndoelen voor het PO en VO. Die zijn nodig om kinderen beter op hun toekomst voor te bereiden.

De huidige kerndoelen zijn met hun twaalf jaar flink verouderd – ze zijn nog van voor de smartphone - en schieten tekort. Wat kinderen nu leren op school, sluit niet altijd meer aan bij ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Bovendien blijken ze onvoldoende handvatten te bieden voor lerarenteams bij het bepalen van het onderwijsaanbod. Daarbij is het onderwijsprogramma overladen en mist een goede aansluiting van lesstof in het basisonderwijs op het voortgezet onderwijs. Het afgelopen jaar hebben leraren en schoolleiders hard gewerkt aan bouwstenen voor nieuwe kerndoelen die hier verandering in brengen. Op basis van feedback uit het hele land zijn ze steeds verder aangescherpt.

Organiseer een feedbacksessie

De komende maanden wordt de laatste hand gelegd aan deze bouwstenen. Vanaf 7 mei 2019 kunt u dan nog een allerlaatste keer feedback geven voordat ze aan het eind van de zomer aan de Tweede Kamer worden overgedragen. We vinden het van groot belang dat leraren en schoolleiders in het PO en VO meedenken en meespreken. Zij zijn het immers die straks, vanaf 2021, met de nieuwe kerndoelen aan de slag gaan. Daarom doen we een appèl op u om in uw eigen regio een bijeenkomst te beleggen voor leraren en schoolleiders en met hen het gesprek aan te gaan en feedback te leveren: Zijn de goede keuzes gemaakt? Is dit wat we iedere leerling in Nederland aan bagage gunnen? Is het uitvoerbaar en houdt de school voldoende tijd over voor eigen doelen, en leerlingen voor eigen ontwikkelkansen? Vertegenwoordigers van curriculum.nu kunnen u helpen dit gesprek te voeren.

Bijgesloten handreiking biedt suggesties hoe u zo’n bijeenkomst praktisch kunt organiseren, al dan niet met een of meerdere collega besturen. U treft hierin onder meer een voorbeelduitnodiging en een voorbeelddraaiboek. We hopen u daarmee op weg te helpen.

Downloads

NU TBV FEEDBACKSESSIES, 428.91 KB