Nieuws

Wetenschappelijke curriculumcommissie voor vervolg Curriculum.nu bekend

Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft de leden van de wetenschappelijke commissie voor het vervolg van Curriculum.nu bekendgemaakt. De tijdelijke commissie zal zich dit jaar onder andere buigen over de huidige voorstellen binnen Curriculum.nu. Aan het eind van het traject benoemt de minister een brede, permanente commissie voor periodieke curriculumherzieningen. 

In een brief aan de Tweede Kamer meldt de minister dat hij bij de selectie van de commissie rekening heeft gehouden met ‘een diversiteit van achtergronden en expertise, in lijn met de opdracht van de commissie om met een brede, kritische blik naar het proces en de (concept)onderwijsdoelen te kijken’. De leden van de commissie zijn:  

  • prof. dr. Roel Kuiper, historicus en filosoof, hoogleraar en rector aan de TU Kampen (voorzitter);  

  • dr. Orhan Agirdag, socioloog en universitair hoofddocent onderwijskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit van Amsterdam;  

  • prof. dr. Gert Biesta, onderwijspedagoog en als hoogleraar werkzaam aan de National University of Ireland at Maynooth, de University of Edinburgh, en de Universiteit voor Humanistiek;   

  • prof. dr. Roel Bosker, hoogleraar theoretische en vergelijkende onderwijswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen;  

  • dr. Nienke Nieveen, onderwijskundige, universitair hoofddocent curriculumontwerp en opleidingsdirecteur lerarenopleidingen aan de Universiteit Twente;  

  • prof. dr. Maartje Raijmakers, hoogleraar onderwijswetenschappen en cognitieve ontwikkeling aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam;  

  • prof. dr. Jan van Tartwijk, hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. 

De Tweede Kamer stemde eerder dit jaar in met een motie van Michel Rog (CDA) en Paul van Meenen (D66) die het kabinet vraagt de commissie in te stellen. De commissie gaat volgens de ministier ‘vanuit een onafhankelijke en wetenschappelijke invalshoek […] adviseren over de technische en inhoudelijke bruikbaarheid van de voorstellen van Curriculum.nu’. De eerste bijeenkomst van de commissie is op 30 september, begin november volgt een eerste advies over het vervolgtraject van de curriculumherziening. Een volledige tijdlijn is te vinden op de website van de commissie.