Nieuws

Q&A Oekraïense leerlingen

UPDATE: De Rijksoverheid heeft een uitgebreide Q&A op haar website gepubliceerd over onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne. Deze informatie is actueel en uitgebreider dan dit bericht. Voor de meest recente informatie verwijzen we je dan ook naar die pagina. 

De PO-Raad krijgt veel vragen van leden binnen over de opvang van kinderen uit Oekraïne op scholen. We zetten de meest gestelde vragen hier op een rij. Kijk ook op de website van LOWAN voor informatie en tips

Welke status hebben deze kinderen?

Gezinnen met kinderen komen op dit moment via allerlei kanalen ons land binnen. Vluchtelingen uit Oekraïne verblijven in Nederland op een visum en hebben niet officieel de vluchtelingenstatus. Ze hebben dus ook geen BSN-nummer, maar dat is voor inschrijving op school ook niet nodig.

Kunnen ouders hun kind gewoon ergens aanmelden? Of krijgen ze een school toegewezen? 

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. De kinderen die Nederland binnenkomen kunnen ‘gewoon’ worden ingeschreven op een school. Zij krijgen dan een onderwijsnummer, op basis waarvan de bekostiging plaatsvindt. Het is dan de taak aan de schoolbesturen om zo snel mogelijk een school, een passende plek, te vinden. Dit is niet eenvoudig, maar zo hebben wij het wel wettelijk geregeld. Voor die uitdaging staan we dus met z’n allen. 

Kunnen de scholen het aan, zijn ze klaar voor de Oekraïense kinderen? 

Dat weten we niet zo goed omdat nog erg onduidelijk is wat we precies waar kunnen verwachten. Doordat Oekraïense vluchtelingen geen visum hoeven aan te vragen, weten we niet goed waar vluchtelingen worden opgevangen. We zien namelijk ook dat niet alle vluchtelingen in centra komen, maar ook op andere plekken worden opgevangen. In samenwerking met de veiligheidsregio’s proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie, zodat scholen hier op kunnen anticiperen. We moeten dit echt samen doen.   

Is er centrale coördinatie van de zorg voor deze leerlingen? 

Het is heel belangrijk dat er snel goede coördinatie in de regio komt, dit zal waarschijnlijk belegd worden bij de Veiligheidsregio’s. Praktisch gaat het om het regelen van ruimte, voldoende lesmaterialen en het delen van expertise. Op dit moment proberen scholen vooral zicht te krijgen op de situatie. Op sommige scholen krijgen Oekraïense kinderen al les, maar de meeste scholen zijn bezig met voorbereidingen treffen.  

Wat doet de PO-Raad om scholen te helpen? 

Allereerst vinden wij het belangrijk dat de samenwerking tussen Veiligheidsregio en scholen goed tot stand komt. Dat is namelijk de basis voor het vinden van een goede plek voor iedere leerling. Ook voor de toekomst. Het idee is om per veiligheidsregio de bestaande expertisepunten, de taalklassen en taalscholen, in kaart te brengen en hen vervolgens een coördinerende rol te geven bij het uitrollen van onderwijs aan de Oekraïense kinderen. 

Daarnaast hebben wij in Nederland veel kennis over onderwijs aan nieuwkomers. Het is belangrijk dat deze kennis zo goed en zo snel mogelijk wordt gedeeld. Dat doen wij in samenwerking met LOWAN, de organisatie die alles weet over onderwijs aan nieuwkomers. Wij verwachten namelijk dat bijna alle scholen, in meer of mindere mate, hiermee te maken krijgen.

Scholen kampten al met een lerarentekort en ook nog steeds veel personeelsuitval door corona. Ook zijn de schoolgebouwen niet altijd geschikt om extra leerlingen op te vangen. Het is daarom belangrijk dat het Ministerie scholen financieel gaat ondersteunen om dit voor ieder kind zo goed mogelijk te gaan regelen. Het is daarom belangrijk dat scholen bijhouden om hoeveel kinderen het gaat. 

Lerares helpt meisje dat in een schrift werkt

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten