Nieuws

Maatwerkbekostiging 2022 aanvulling op bijzondere bekostiging

Omdat het aantal Oekraïense leerlingen op een school snel kan veranderen, biedt OCW de scholen de mogelijkheid om aanvullend maatwerkbekostiging aan te vragen. Hiervoor worden scholen gevraagd vanaf nu maandelijks (op de eerste dag van de maand) bij te houden aan hoeveel nieuwkomers ze lesgeven. Hiervoor krijgen scholen dan maatwerkbekostiging. De maatwerkbekostiging geldt in ieder geval voor 2022, met een apart aanvraagformulier.

Maatwerkbekostiging voor alle nieuwkomers

De regeling komt dus aanvullend op de bestaande bijzondere bekostiging. De maatwerkbekostiging geldt niet alleen voor Oekraïense leerlingen, alle nieuwkomers worden meegeteld. Onder nieuwkomers worden alleen de leerlingen verstaan zoals omschreven in de bijzondere bekostiging. 

Er zijn twee tijdvakken waarvoor deze maatwerkbekostiging kan worden aangevraagd.
Voor het primair onderwijs zijn dit:

  • tijdvak 1: 1 april t/m 31 juli 2022 (aanvraag indienen 1 juli-1 september)
  • tijdvak 2: 1 augustus t/m 31 december 2022 (aanvraag indienen na 1 december)

Let op de wijze van aanvraag, deze verloopt niet via de normale DUO-weg.

Website OCW voor uitleg en aanvraagformulier

Ga naar de website van OCW voor de volledige informatie over maatwerkbekostiging en download van aanvraagformulier 1e tijdvak.

Het formulier voor het 1e tijdvak primair onderwijs moet na 1 juli worden ingediend via: asielonderwijs@minocw.nl.

kringgesprek