Download

Memo De kern van het ontwikkelingsperspectief

Dit memo geeft de kern weer van het ontwikkelingsperspectief (OPP) binnen passend onderwijs. Dit memo is bedoeld voor samenwerkingsverbanden en scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Met behulp van dit memo kan de praktische uitwerking van het OPP binnen de eigen samenwerkingsverbanden en scholen ter hand worden genomen. Veel mensen in het onderwijsveld hebben aangegeven dat een zekere standaardisatie prettig en vooral functioneel zal zijn. Er zal geen voorschrift komen, maar met het benoemen van de kern van het OPP kan deze notitie wel een bijdrage leveren aan de herkenbaarheid van het OPP.