Externe link

Minicursus Werken met de Referentieniveaus op samenslimmerpo.nl

In deze minicursus neemt onderwijsadviseur Emila Bijl je mee in het werken met het Referentiekader taal en rekenen. Hoe gaat het in z’n werk, waarom is het kader belangrijk en hoe kan je met de referentieniveaus verantwoording afleggen over je onderwijs? Aan het einde van de minicursus weet je wat je met dit Referentiekader kunt om je onderwijs te verbeteren. Ook kan je daarna zelf aan de slag met behulp van de handreiking Stap voor stap naar schooleigen doelen.