Nieuws

Monitor wachtlijsten (voortgezet) speciaal onderwijs van start

De monitor is klaar voor gebruik. Leerlingen bleken te lang op een plek in het gespecialiseerd onderwijs te moeten wachten. Samenwerkingsverbanden gaan na of leerlingen op de wachtlijst staan en waarom. Om een passend beeld te krijgen is het belangrijk dat iedereen meedoet. 

Het invullen kan van 2 tot 18 november 2022. Vóór de kerstvakantie wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste resultaten en begin 2023 over de omvang van de wachtlijsten. In de Voortgangsrapportages Passend Onderwijs staan de gegevens van de monitor. Elke zes maanden wordt de monitor geactualiseerd. De samenwerkingsverbanden, vertegenwoordigers van de betrokken scholen en de Inspectie van Onderwijs hebben meegedacht over de opzet van de monitor.

De gegevens worden verzameld op www.samenwerkingsverbandopdekaart.nl. Samenwerkingsverbanden kunnen inloggen met eigen account. Ontbreekt er iets? Mail dan naar: info@swvopdekaart.nl. Vermeld daarbij duidelijk voor welk samenwerkingsverband het is. 
 

vragenlijst

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten