Nieuwkomers

Het onderwijs aan nieuwkomers, zoals (kinderen van) asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten en expats, vraagt extra aandacht. Ook voor deze kinderen is het belangrijk dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Ze komen echter vaak halverwege een schooljaar, met achterstanden en trauma’s, maar zonder papieren in een klas.

Een belangrijke succesfactor in het organiseren van het onderwijs voor nieuwkomers is goede regionale samenwerking. Hiervoor zetten wij ons op sectorniveau in. We bieden ondersteuning aan scholen en besturen op het gebied van de bekostiging van nieuwkomersonderwijs. We doen dit samen met LOWAN, het centrum voor eerste opvang en onderwijs aan nieuwkomers. Richting de politiek behartigen wij samen de belangen van deze moedige kinderen. 

Ben je opzoek naar data over nieuwkomers in het onderwijs, bekijk dan de Sectorrapportage.

meisje met sluier

Zelf aan de slag

Handzame tips, tools en meer

Doe het samen

Lees verhalen uit de praktijk en kom in contact met elkaar

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten

Actueel