Nieuwkomers

Het onderwijs aan nieuwkomers, zoals (kinderen van) asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten en expats, vraagt extra aandacht. Ook voor deze kinderen is het belangrijk dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Ze komen echter vaak halverwege een schooljaar, met achterstanden en trauma’s, maar zonder papieren in een klas.

Een belangrijke succesfactor in het organiseren van het onderwijs voor nieuwkomers is goede regionale samenwerking. Hiervoor zetten wij ons op sectorniveau in. We bieden ondersteuning aan scholen en besturen op het gebied van de bekostiging van nieuwkomersonderwijs. We doen dit samen met LOWAN, het centrum voor eerste opvang en onderwijs aan nieuwkomers. Richting de politiek behartigen wij samen de belangen van deze moedige kinderen. 

meisje met sluier