Nieuws

Actuele stand van zaken over scholing vluchtelingenkinderen

De PO-Raad zet zich volop in om schoolbesturen beter te faciliteren bij het vormgeven van onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Op alle niveaus, van ambtenaar tot Kamerlid, is gelobbyd om de bekostiging te verruimen en meer aan te laten sluiten bij de praktijk van dit onderwijs. Concreet heeft de PO-Raad gevraagd om langere bekostiging en betere aansluiting bij de fluctuaties in leerlingenaantallen. Hierover zijn tijdens de begrotingsbehandeling drie moties ingediend.

Alleen de motie van D66 heeft het gered. Deze motie roept de regering op om  - in overleg met de PO-Raad en VO-raad - te zoeken naar een maatwerkoplossing in de bekostiging voor scholen die te maken hebben met sterk wisselende leerlingenaantallen als gevolg van de instroom van vluchtelingenkinderen. D66 stelt in haar motie voor om werkloze leraren in te zetten voor onderwijs aan kinderen van vluchtelingen.

Hieronder vindt u een overzicht van zaken die op dit moment worden of zijn opgestart:

  1. Kortdurende ondersteuning van schoolbesturen om regionaal een goede nieuwkomersvoorziening op te zetten;
  2. Een school die nieuwkomersonderwijs reeds goed heeft geregeld krijgt extra capaciteit, zodat ruimte ontstaat om een startende nieuwkomersvoorziening te ‘adopteren’;
  3. Op 13 november start een bestuurlijk netwerk gericht op asielzoekerskinderen. Er is plaats voor 25 bestuurders. Aanmelden kan hier.
  4. De PO-Raad heeft een intensieve samenwerking met Lowan. Verder wordt er samen met Lowan een speciale Helpdesk ingericht waar schoolbesturen met hun vragen over vluchtelingenkinderen terecht kunnen. U kunt hier uw vraag stellen.
  5. De PO-Raad blijft volop in gesprek met het ministerie en zij zal de problemen op alle niveaus blijven benoemen. De PO-Raad werkt hierbij samen met verschillende andere belangenorganisaties. Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met Mark Ruitenbeek, beleidsadviseur bij de PO-Raad en projectleider van dit project.