Nieuws

‘Beleg aanvraag nieuwkomerssubsidie niet bij één persoon’

Met enige regelmaat gebeurt het dat scholen met leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland zijn achter het net vissen met de aanvraag van aanvullende bekostiging. Zij bellen dan in paniek met de PO-Raad met het verzoek te bemiddelen met DUO of OCW. Helaas (maar terecht) zijn de bekostigingsregels van DUO zeer strikt en kan de PO-Raad meestal weinig anders dan adviseren bezwaar te maken of te verzoeken om clementie.

Het is dus zaak dat scholen zorgvuldiger omgaan met de aanvragen. Adviseur Boudien Bakker licht dit toe.

Wat is precies het probleem?

,,In tegenstelling tot het ‘normale’ budget dat scholen automatisch krijgen op basis van hun leerlingaantal op de peildatum, moeten zij voor de aanvullende bekostiging voor nieuwkomersleerlingen vier keer per jaar (!) zelf actief een aanvraag doen. Dat kan steeds pas ná de teldata (eerste schooldag, 1 november, 1 februari en 1 mei, red.), maar moet vóór de door DUO bepaalde sluitingsdata.”

Is de aanvraag een tijdrovend karwei?

,,Helemaal niet! Het is een kwestie van een formulier uitdraaien, invullen en opsturen. Een eenvoudig klusje dat meestal bij een persoon in de school belegd is: de ib’er, een leerkracht of een onderwijsassistent. Gebeurt dit echter niet op tijd of met het verkeerde formulier, dan wordt de aanvraag afgewezen. Besturen kunnen daarmee veel geld mislopen, tot wel 100.000 euro.”

Eigen schuld, dikke bult?

,,De regels en termijnen worden duidelijk gecommuniceerd door DUO en LOWAN. Maar als één persoon in de organisatie er voor verantwoordelijk is om dit vier keer per jaar te doen, en hij of zij is een keer langere tijd afwezig, dan is het risico natuurlijk aanwezig dat een deadline gemist wordt. Dat is een kwetsbare gang van zaken. De PO-Raad roept schoolbesturen dan ook op erop toe te zien dat alle scholen hun aanvragen op tijd de deur uit doen. Zorg dat het niet van één persoon afhangt. Neem dit op in je jaarcyclus.”

Kan dit niet eenvoudiger?

,,Helaas nog niet. Het grote voordeel van het huidige systeem is dat scholen de aanvullende bekostiging al drie maanden na aanvraag ontvangen. Als dit met de reguliere bekostiging mee zou gaan, dan komt het geld pas een jaar later. Dan kunnen de kinderen al weer weg zijn. Maar als DUO dit kan automatiseren op basis van de actuele peildata en de ingangsdatum waarop het kind in Nederland is gekomen, dan zou dat scholen behoorlijk veel geld schelen. Geld dat nu bij OCW op de plank blijft liggen.”

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het aanvragen van bekostiging voor onderwijs aan nieuwkomers? Ga naar lowan.nl of stel uw vraag aan Boudien Bakker.