Nieuws

Bewijslast bijzondere bekostiging nieuwkomers vervalt per komend schooljaar

De regels voor de bijzondere bekostiging voor nieuwkomers (asielzoekers en overige vreemdelingen) wijzigen. Scholen hoeven vanaf schooljaar 2021-2022 geen bewijsstukken voor de bijzondere bekostiging meer in de leerlingenadministratie op te nemen. OCW heeft dit bekend gemaakt in de tweede regeling bekostiging personeel 2021-2022 voor primair onderwijs (zie artikel 32 tot en met 35 en de toelichting op deze artikelen).

Het vervallen van de bewijslast is doorgevoerd vanwege de privacygevoeligheid van de gevraagde informatie van ouders en leerlingen en om de administratieve lasten bij scholen te beperken.

Er zijn een aantal aandachtspunten:

  • Van scholen wordt nog steeds gevraagd dat ze in de aanvraag bij DUO opnemen hoeveel asielzoekers en overige vreemdelingen (die korter dan 1 respectievelijk 4 jaar in Nederland wonen) er op de school zitten.
  • De definities van ‘asielzoeker’ en ‘overige vreemdeling’ blijven daarbij ongewijzigd. Dat betekent dat deze bekostiging nog steeds alleen aangevraagd mag worden voor leerlingen die binnen deze categorieën vallen. Er hoeven geen bewijsstukken meer verzameld en geregistreerd te worden.
  • De wijziging geldt vanaf het aankomende schooljaar ’21-’22. De regeling van schooljaar ’20-’21 blijft ongewijzigd.
  • Het Ministerie van OCW verkent momenteel de mogelijkheden om de bijzondere bekostiging voor nieuwkomers in de toekomst ambtshalve, dat wil zeggen: geautomatiseerd en zonder aanvraag, toe te kennen.

Kijk voor het laatste nieuws en de bedragen voor de bijzondere bekostiging op de website van LOWAN.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten