Nieuws

Deadline aanvraag maatwerkbekostiging vluchtelingenkinderen nadert

Heeft uw basisschool in het schooljaar 2015-2016 aan vier of meer vluchtelingenkinderen tegelijkertijd onderwijs gegeven? En waren deze kinderen pas minder dan een jaar in Nederland? Dan komt uw school mogelijk in aanmerking voor maatwerkbekostiging. Na aanvraag bekijkt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hoeveel middelen u hebt ontvangen voor deze kinderen. Zij vult dit bedrag aan tot maximaal 9000 euro per leerling per schooljaar (kortere periodes naar rato). Download hier het aanvraagformulier en hier de (beknopte) toelichting. U kunt uw aanvraag tot uiterlijk 31 juli naar het ministerie van OCW sturen via dit e-mailadres.

Als u wilt dat de PO-Raad meekijkt met uw aanvraag, dan kunt tot 15 juli contact opnemen met beleidsadviseur Mark Ruitenbeek.

Downloads

857.7 KB
191.98 KB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten