Nieuws

Deadline aanvraag maatwerkbekostiging vluchtelingenkinderen nadert

Heeft uw basisschool in het schooljaar 2015-2016 aan vier of meer vluchtelingenkinderen tegelijkertijd onderwijs gegeven? En waren deze kinderen pas minder dan een jaar in Nederland? Dan komt uw school mogelijk in aanmerking voor maatwerkbekostiging. Na aanvraag bekijkt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hoeveel middelen u hebt ontvangen voor deze kinderen. Zij vult dit bedrag aan tot maximaal 9000 euro per leerling per schooljaar (kortere periodes naar rato). Download hier het aanvraagformulier en hier de (beknopte) toelichting. U kunt uw aanvraag tot uiterlijk 31 juli naar het ministerie van OCW sturen via dit e-mailadres.

Als u wilt dat de PO-Raad meekijkt met uw aanvraag, dan kunt tot 15 juli contact opnemen met beleidsadviseur Mark Ruitenbeek.

Format maatwerkbekostiging po
857.7 KB
Toelichting invullen format maatwerkbekostiging schooljaar 2015-2016
191.98 KB