Nieuws

Deadline aanvraag tweede jaar bekostiging nieuwkomers verplaatst

De deadline voor het aanvragen van bijzondere bekostiging voor onderwijs aan nieuwkomers is verplaatst. Uiterlijk 2 mei 2017 moeten aanvragen door DUO zijn ontvangen. 

Op 1 december 2016 is een wijziging van de Regeling bekostiging personeel PO 2016-2017 gepubliceerd (Stcrt. 2016, 64504). De wijziging voorziet in een tweede jaar aanvullende bekostiging voor nieuwkomerskinderen met ingang van het schooljaar 2016-2017. In die regeling staat dat aanvragen voor het eerste kwartaal van het schooljaar 2016-2017 voor 24 december 2016 door DUO moesten zijn ontvangen. In de praktijk blijkt dat veel scholen deze datum niet hebben gehaald. Daarom wordt de uiterste ontvangstdatum voor het aanvragen van bijzondere en aanvullende bekostiging van onderwijs aan nieuwkomers gedurende het tweede jaar in Nederland met terugwerkende kracht verschoven: De aanvraag moet vóór 2 mei 2017 ontvangen zijn.

Zo kunnen de oorspronkelijk te laat binnengekomen aanvragen alsnog in behandeling worden genomen. De nieuwe uiterste datum van ontvangst door DUO is 2 mei 2017. Hiermee krijgen dus ook scholen die eind 2016 geen aanvraag meer hebben ingediend omdat het daarvoor te laat zou zijn, alsnog de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. Het gaat hierbij om de eerste twee peildata, zijnde de 1e schooldag van het nieuwe schooljaar en/of 1 november 2016. Voor de overige peildata is de regeling ongewijzigd.

Aanvragen

Aanvraagformulier bijzondere bekostiging

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten