Nieuws

Goed ICT-onderwijs voor nieuwkomers een stap dichterbij

De inzet van ICT op nieuwkomersscholen blijft achter. Terwijl ICT júist hier, met de enorme diversiteit binnen deze groep leerlingen, uitkomst kan bieden. Met een nieuw, praktisch stappenplan voor nieuwkomersscholen op Wikiwijs komt een goede inzet van ICT op nieuwkomersscholen een stap dichterbij.

De groep kinderen die misschien wel het meest kan profiteren van ICT op school, doet dat nog het minst: nieuwkomers. Dat komt niet zozeer door een tekort aan tablets of een slechte internetverbinding op nieuwkomersscholen. Het probleem: Er is nog onvoldoende geschikte software en het ontbreekt op nieuwkomersscholen aan de tijd en kennis over hoe je ICT goed inzet voor deze zeer gevarieerde doelgroep.

Versnellingsvraag

Om deze situatie te verbeteren diende Marieke Postma, directeur van een nieuwkomersvoorziening in Haarlem, een zogenoemde versnellingsvraag in bij het project 'Slimmer leren met ict' van de PO-Raad & Kennisnet. De vraag werd in grote getale gesteund door collega-scholen. Postma: ,,In het nieuwkomersonderwijs liggen natuurlijk enorme kansen voor ICT. Zelfs een leerkracht die een kei is in differentiëren, kan geen recht doen aan al die verschillende niveaus in één klas.”

Moeizaam proces

Zes nieuwkomersscholen deden mee aan het onderzoek. Maar de antwoorden lagen niet voor het oprapen. Postma: ,,In het begin van het proces ging er veel tijd en energie op aan discussies over praktische aspecten als het beheer van de tablets. De vraag hoe je goed gebruik maakt van ICT en wat er dan op die tablets moet staan, daar kwamen we maar niet aan toe.” Maar de groep zette door, met hulp van het Vier in balans-model van Kennisnet. ,,Gelukkig maar, want de uitkomsten van onze zoektocht zijn nu vertaald naar een prachtig stappenplan dat sinds vandaag beschikbaar is. Via de Wikiwijsmodule krijgen scholen hier nu helder inzicht in waar ze staan en wat nog aandacht nodig heeft. We hopen dat dit hen houvast biedt in het opzetten van een goed en toekomstbestendig ICT-plan, en bij het uitvoeren, evalueren en bijstellen hiervan.”

Marktpartijen interesseren

En daar blijft het niet bij. De volgende versnellingsvraag, die antwoord moet geven op de vraag naar geschikte software en digitaal leermateriaal voor nieuwkomers, ligt al klaar. De deelnemende scholen gaan van alle materialen die ze gebruiken precies aangeven wat ze wel en niet waarderen. Postma: ,,En dan hopen we vurig dat we met die gebundelde bevindingen markpartijen kunnen interesseren om software voor nieuwkomers te ontwikkelen, liefst met een leerlingvolgsysteem. Er ligt hier een grote markt voor ze open!”

Hoever bent u met de inzet van ICT?

Kijk op Wikiwijs en ga meteen aan de slag. Het stappenplan is ook bruikbaar voor reguliere scholen met nieuwkomers.