Nieuws

Gratis e-learning beschikbaar voor leerkrachten van vluchtelingenkinderen

Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) heeft op 10 december de eerste online cursus 'Steun bieden aan vluchtelingenkinderen' in ontvangst genomen. De e-learning is bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs en biedt handvatten voor de omgang met kinderen met chronische stress en ingrijpende levenservaringen.

Dekker ontving de eerste e-learning uit handen van Mariëlle Dekker, managing directer van Augeo, de stichting die zich inzet voor het veilig opgroeien van kinderen. De e-learning ‘Steun bieden aan vluchtelingenkinderen’ is één van de maatregelen die de staatssecretaris samen samen met de PO-Raad, het COA, LOWAN en andere partijen heeft genomen om onderwijzend Nederland te helpen bij de opvang van vluchtelingenkinderen.

Met deze online cursus komt op een toegankelijke manier basiskennis beschikbaar over chronische stress en de manier waarop leerkrachten kunnen bijdragen aan de veerkracht van kinderen na ingrijpende levenservaringen. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de vraag vanuit het onderwijs

Ontwikkeling e-learning

De gratis online cursus is ontwikkeld in samenwerking met onder andere experts als Pharos, Centrum’45, klinisch psychologe Leony Coppens en andere betrokkenen bij het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. De cursus bestaat uit verschillende onderdelen die flexibel en separaat van elkaar kunnen worden gevolgd.

De e-learning wordt verspreid via de Augeo Academy voor Sociale Veiligheid. In samenwerking met de Maatschappelijke Alliantie Nederland wordt ook gratis Europese verspreiding voorbereid.

Meer informatie  

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Augeo. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten