Nieuws

Kamer: ‘sneller toegang tot onderwijs en minder zeulen met vluchtelingenkinderen’

Op donderdag 7 april heeft het debat ‘onderwijs aan vluchtelingenkinderen’ plaatsgevonden. Een meerderheid van de Kamerleden gaf aan dat er minder gezeuld moet worden met vluchtelingenkinderen. Ook blijkt uit recente cijfers dat 90% van de vluchtelingenkinderen binnen 3 maanden naar school gaan. Dit moet sneller volgens het merendeel van de Kamerleden. 

Ook is er tijdens het debat gesproken over de Kamerbrief van Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) van 1 april jl. In deze brief geeft de Staatssecretaris aan de eerder ingediende GroenLinks motie niet uit te voeren. Deze motie was ingediend om scholen niet één maar twee jaar extra geld te betalen om goed onderwijs voor de vluchtelingenkinderen te kunnen organiseren. De PO-Raad heeft eerder deze week aangegeven het besluit van Dekker onbegrijpelijk te vinden.

Tijdens het debat is verder uitgebreid gesproken over de bekostiging. Zo is er onder meer aangegeven dat er onverklaarbare verschillen tussen de bekostiging van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs zijn. De staatssecretaris komt binnenkort met een financiële onderbouwing van de kosten.

Er komt nog een vervolg op het debat, waarbij moties ingediend kunnen worden.