Nieuws

Kamer steunt pleidooi PO-Raad voor meer geld onderwijs aan vluchtelingenkinderen

- Update berichtgeving - 

Een lichtpuntje voor duizenden vluchtelingenkinderen die pas geleden naar Nederland zijn gekomen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, krijgen hun scholen niet langer één maar twee jaar geld om voor deze leerlingen goed onderwijs te organiseren. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een motie die dit regelt.

Hiermee volgt het primair onderwijs het voortgezet onderwijs waar de tweejarige bekostiging al langer gebruikelijk is. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wordt door de Kamer geacht om voor de behandeling van de Voorjaarsnota de motie, die was ingediend door GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff, uit te werken in een regeling.

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad noemt het aannemen van de motie een ‘geweldige opsteker voor alle basisscholen en leerlingen’. Per brief had de PO-Raad het kabinet en de Tweede Kamer eerder deze maand opgeroepen schoolbesturen snel financiële zekerheid te geven en te garanderen dat het Rijk de kosten betaalt. Diverse schoolbesturen wachten nu nog op uitsluitsel over hun verzoek om extra geld. De Kamer droeg het kabinet daarom dinsdag ook op scholen beter te informeren over de bedragen waar ze op kunnen rekenen.

Daarmee heeft de Tweede Kamer enkele belangrijke en noodzakelijke stappen gezet om goed onderwijs voor vluchtelingenkinderen te kunnen organiseren.

Van opvang naar opvang

De PO-Raad hoopt dat het kabinet nu doorpakt en ook de andere overgebleven problemen helpt oplossen. Zo moeten vluchtelingenkinderen in korte tijd soms zes keer van opvanglocatie veranderen. ‘Het gebrek aan rust en regelmaat verergert reeds bestaande trauma's. Door de enorme fluctuaties in het aantal leerlingen dat hierdoor ontstaat, is het voor scholen en hun besturen vrijwel onmogelijk onderwijs in te richten dat van goede kwaliteit is’, aldus Den Besten in de eerder genoemde brief.

Het kabinet kondigde begin december aan op opvanglocaties leslokalen te gaan inrichten, maar volgens de PO-Raad heeft dit pas echt zin als de kinderen niet meer zo vaak hoeven te verhuizen. Alleen dan kan een goed onderwijsprogramma op gang komen.

De Tweede Kamer heeft eerder een motie van Linda Voortman (GroenLinks) en Joël Voordewind (ChristenUnie) aangenomen, met dit voorstel werd het kabinet opgeroepen om het aantal verhuisbewegingen tussen opvanglocaties, voor gezinnen met kinderen sterk te beperken. De PO-Raad dringt aan op snelle uitvoering van deze motie zodat kinderen, zoals internationale verdragen verplichten, zo spoedig mogelijk goed onderwijs kunnen krijgen.

Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid, die paal en perk stelt aan het aantal tijdelijke contracten dat een leraar mag krijgen, maakt dat extra moeilijk. Scholen die werkloze en pas afgestudeerde leraren in dienst willen nemen om de plotselinge toestroom van vluchtelingenkinderen goed op te vangen, lopen het risico deze in vaste dienst te moeten nemen. Dit terwijl de vluchtelingenkinderen vaak binnen enkele maanden weer zijn vertrokken of op een andere school zitten. Deze samenloop van omstandigheden en wetgeving maakt het inhuren van voldoende leerkrachten onbetaalbaar. Scholen zijn hierdoor soms huiverig om kinderen op te vangen.

Wat vooraf ging

De PO-Raad heeft sinds september 2014 extra aandacht voor onderwijs vluchtelingenkinderen. Toen bleek voor het eerst dat schoolbesturen moeite hadden om goed onderwijs voor deze leerlingen te organiseren. Sindsdien is de PO-Raad nauw betrokken bij LOWAN die scholen ondersteunt bij het Eerste Opvangonderwijs. Samen initiëren ze diverse bijeenkomsten met overheden, zorg en onderwijsorganisaties en voeren ze regelmatig overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de problemen op te lossen.

Door de groeiende toestroom van vluchtelingen naar Europa staat het onderwerp dit jaar en ook in 2016 hoog op de agenda van de PO-Raad.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten