Nieuws

Kwestie van een vluchtelingenschool: Leerling kwijt

De PO-Raad ontvangt veel signalen dat scholen zich zorgen maken over de grote stroom asielzoekerskinderen. In een serie praktijkverhalen maken we de concrete problemen zichtbaar. Onderstaande casus van onze beleidsadviseur Boudien Bakker-Dekkinga, oud-directeur van een school op een asielzoekerscentrum (AZC), maakt duidelijk waarom een goed werkend registratiesysteem essentieel is voor scholen en dus voor leerlingen.

,,Op de basisschool waar ik werkte, komen kinderen vaak rechtstreeks vanuit het buitenland binnen. De ene leerling zit er een week, de andere een jaar. Om bekostiging te ontvangen voor het onderwijs meldt de school leerlingen aan bij BRON. Negentig procent van de leerlingen heeft echter nog geen burgerservicenummer (BSN). Daarom koppelt BRON aan iedere leerling een uniek onderwijsnummer.

Plotseling vertrek

Het vertrek van een leerling is op een AZC-school helaas zelden een ruim op tijd aangekondigde gebeurtenis. Het komt voor dat een leerling er de ene dag nog gewoon is en de volgende dag niet meer. Meestal hebben ouders bij vertrek nog geen idee naar welke school hun kind zal gaan. Wij gaven ouders en kind indien mogelijk een informatiepakketje mee met basale gegevens en verzochten hen met klem dit af te geven op de nieuwe school, zodat zij met ons contact konden opnemen. Hier hoor je in praktijk zelden iets van terug. Vervolgens konden wij het kind niet uitschrijven in BRON, laat staan dat er een overdracht kon plaatsvinden tussen de leerkrachten.

Maar het probleem van de nieuwe school is vele malen groter. Zij weten niet waar een kind vandaan komt. In plaats van te gaan spitten in het verleden (Waar te beginnen? Is het de moeite? Hoe lang zal deze leerling blijven?), hebben zij waarschijnlijk hun handen vol aan het ter plekke regelen van ruimte, mensen en materialen. Zodra een kind een BSN heeft gekregen, meldt de nieuwe school het kind hiermee aan in BRON. Helaas kan BRON het onderwijsnummer en het BSN niet koppelen, waardoor het kind dubbel geregistreerd staat. Het resultaat: geen bekostiging.

Rust en stabiliteit

En wij bleven zitten met het dossier van de ‘kwijtgeraakte leerling’, dat we niet konden overdragen. Waardevolle informatie over het niveau en de vorderingen die een leerling bij ons op school had gemaakt. Doorgaande lijnen zijn voor vluchtelingenkinderen op deze manier niet te realiseren. Wil je de achterstanden van een kind weg kunnen werken, dan heb je rust en stabiliteit nodig. En het is zonde van de kostbare tijd om scholen op te zadelen met deze administratieve rompslomp. Zeker aangezien zij toch al tijd en geld te kort komen. Onlangs bleek uit een peiling van de PO-Raad dat voor 95% van de scholen die vluchtelingenkinderen opvangen de bekostiging te kort schiet. Zij leggen hier zelf geld op toe. Reden te meer voor de politiek om scholen tegemoet te komen met een extra jaar aanvullende bekostiging om al het extra werk dat komt kijken bij onderwijs aan vluchtelingenkinderen goed te kunnen regelen. En te zorgen dat de problemen met BRON snel opgelost worden.’’