Nieuws

Kwestie van een vluchtelingenschool: Leerlingenvervoer

In een serie praktijkverhalen maakt de PO-Raad problemen zichtbaar die komen kijken bij het organiseren van goed onderwijs aan vluchtelingenkinderen. In deze casus wordt ingegaan op het leerlingenvervoer.

Voor het organiseren van onderwijs aan vluchtelingenkinderen worden kinderen van naburige scholen en/of omliggende gemeenten vaak gebundeld op één locatie. Dit kan op reguliere basisschool zijn of op een school verbonden aan een COA-locatie. Voor een periode van één of twee jaar wordt er intensief taalonderwijs gegeven aan deze leerlingen, waarna ze vervolgens kunnen doorstromen naar het basisonderwijs in hun eigen woonplaats. Hiermee vervullen deze scholen een belangrijke regiofunctie.

Gemeente verantwoordelijk 

Waar scholen met een dergelijke regiofunctie onherroepelijk mee te maken hebben, is het vervoer van deze leerlingen. Gemeenten dragen de eindverantwoordelijkheid hiervoor. In het geval van bijvoorbeeld kinderen die een verwijzing hebben voor het speciaal basisonderwijs, bestaat hier vaak geen misverstand over. Het (taxi)vervoer wordt vaak zonder problemen georganiseerd door de gemeente. 

Indien de afstand van huis tot school groter is dan zes kilometer is de gemeente ook verantwoordelijk voor het organiseren van leerlingenvervoer van vluchtelingenkinderen, zo is vastgelegd in het uitwerkingsakkoord tussen de Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Maar uit praktijkverhalen die de PO-Raad bereiken, blijkt dat niet alle gemeenten hier in voorzien. 

Praktijkvoorbeelden

Zo zijn er voorbeelden van gemeenten die slechts onder voorwaarden het openbaar vervoer tot een nabij gelegen station willen bekostigen. Soms betekent dit dat kinderen een uur eerder van huis moeten, drie keer moeten overstappen of nog een paar kilometer te voet moeten afleggen om aan te komen op school. Ook zijn er gemeenten die scholen laten weten dat de vluchtelingenkinderen maar op een fiets naar school moeten komen. Tot slot is er zelfs een voorbeeld van een gemeente die de grens op basis van leeftijd trekt, waardoor uit één gezin twee kinderen met de taxi mee mogen en één kind moet fietsen naar school.

Gelukkig zijn deze praktijkvoorbeelden uitzonderingen en zijn er genoeg gemeenten die het leerlingenvervoer van vluchtelingenkinderen keurig organiseren.

Gemeenten aanspreken op hun verantwoordelijkheid

Voor scholen die ook aanlopen tegen dergelijke situaties hoopt de PO-Raad dat deze uitleg en de verwijzing naar het uitwerkingsakkoord als houvast kunnen dienen bij het aanspreken van de gemeente op haar verantwoordelijkheid. Wanneer u bij de gemeenten alsnog geen gehoor krijgt, kunt u altijd terecht bij onze helpdesk.