Nieuws

Leerlingvolgsysteem voor nieuwkomers in de maak

Om de ontwikkelingen van nieuwkomers in het basisonderwijs goed te kunnen volgen ontwerpt LOWAN in samenwerking met het bedrijf Cedin het online volgsysteem DrieDee Plus. Resultaten van nieuwkomers worden in DrieDee Plus op verschillende niveaus gemonitord: op leerling-, groeps-, school- en bestuursniveau. 

Het systeem monitort op leerlijnen en leerdoelen. De ontwikkelingen van iedere afzonderlijke leerling zijn op elk moment te bekijken. DrieDee Plus kan naast andere systemen, zoals Parnassys of Esis, worden gebruikt. Gegevens hoeven niet afzonderlijk en opnieuw te worden ingevuld. DrieDee Plus wisselt deze gegevens uit met het bestaande andere systeem.

Overdraagbaar naar vervolgschool

De gegevens uit DrieDee Plus zijn digitaal overdraagbaar. Als een leerling van school wisselt, kan eenvoudig een overdracht worden gerealiseerd. DrieDee Plus is een afgeleide van het bestaande monitoringssysteem DrieDee Online.

Voorbeeld van resultaten op leerlingniveau in DrieDee Plus. Resultaten worden vergeleken met de doelnorm, schoolnorm en toetsnorm.

Meer informatie

In november zal met een aantal pilotscholen DrieDee Plus getest worden. Medio januari is het systeem naar verwachting voor alle scholen beschikbaar. Wilt u nu al meer informatie? Neem dan contact op met Albert Wilkens a.wilkens@cedin.nl

De kenmerken van DrieDee Plus op een rij:

  • Resultaten van iedere leerling op elk gewenst moment in beeld
  • Ontwikkelingen van iedere Nieuwkomer overzichtelijk op een rij
  • Leerling gegevens zijn eenvoudig over te dragen onder DrieDee Plus gebruikers
  • Resultaten van leerlingen gaan bij verhuizing mee naar nieuwe school zodat doorgaande lijn geborgd blijft
  • Gaat uit van leerlijnen en -doelen op het niveau van het kind
  • Monitoring mogelijk op zowel leerling-, groeps-, school- als bestuursniveau
  • Basisadministratie voor scholen voor nieuwkomers
  • Kan naast elk ander administratiepakket (Esis, Parnassys, Dotcom e.d.)
  • Uitwisseling met BRON
  • Webbased