Nieuws

Minister Bussemaker wijst gemeenten op verantwoordelijkheid nieuwkomers

'Toon uw betrokkenheid en zet in op een convenant tussen gemeenten, RMC-regio en schoolbesturen.' Deze en andere tips en goede voorbeelden stonden in de brief die minister Jet Bussemaker (Onderwijs) onlangs aan alle centrumgemeenten stuurde over het onderwijs aan nieuwkomers.

Bussemaker roept gemeenten op tot regionale samenwerking om het onderwijs aan nieuwkomers te verbeteren en beter te kunnen inspelen op schommelingen. Ze benadrukt dat er geen blauwdruk is voor de manier van samenwerken. ,,Het succes zit hem in oplossingen die aansluiten bij de omstandigheden in de regio. Hier is regionaal overleg voor nodig", schrijft ze. 

In de brief staat bij iedere tip een voorbeeld uitgewerkt van een specifieke aanpak van een gemeente. Daarnaast verwijst de minister naar het informatiedocument 'Asielzoekers en nieuwkomers'.

Schoolbesturen en overige gemeenten ontvingen een afschrift van de brief. 

Downloads

279.35 KB
190.3 KB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten