Nieuws

Nieuwe versnellingsvraag van start voor onderwijs aan nieuwkomers

Eén klas met kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden. Dit vraagt om lesmethodes die op al die verschillen kunnen inspelen. De speciale methodes voor nieuwkomers schieten hierin tekort, vindt Stichting Primo. Zij wil daarom weten hoe reguliere lesmethodes voor deze leerlingen geschikt kunnen worden gemaakt en diende hiervoor een versnellingsvraag in. PO-Raad en Kennisnet bieden advies, expertise en ondersteuning om deze versnellingsvraag te helpen beantwoorden.
Door reguliere lesmethodes te volgen, wordt volgens Stichting Primo ook de overgang van leerlingen naar het reguliere onderwijs kleiner. Bovendien kunnen ook veel Nederlandse kinderen profiteren van deze aanpassingen.

Na afronding van deze versnellingsvraag, delen PO-Raad en Kennisnet de resultaten ervan met de sector, zodat iedere school ervan gebruik kan maken. Wilt u, als schoolbestuur, betrokken worden bij deze versnellingsvraag? Dan kunt u de versnellingsvraag ondersteunen. Lees meer informatie over de versnellingsvraag en het ondersteunen.

Wat is een versnellingsvraag?

Bent u verder met de ontwikkeling en implementatie van ICT binnen het onderwijs op uw school? Loopt u tegen vragen aan waar nog geen oplossing voor handen is? Spelen deze vragen ook bij andere schoolbesturen en vormen ze een belemmering voor de sector bij het op grote schaal toepassen van ICT in het onderwijs? Dan is uw vraag een versnellingsvraag. De PO-Raad en Kennisnet nemen belemmeringen weg en helpen u graag naar het antwoord. Werk niet langer zelfstandig aan een oplossing en schakel onze hulp in. Zo kunnen wij, in samenwerking met u, uw vraag beantwoorden en de sector verder helpen.

Zelf een versnellingsvraag indienen?

Het indienen van uw versnellingsvraag kan deze ronde nog tot 10 mei 2017. Drie keer per jaar selecteert de PO-Raad ingediende vragen van schoolbesturen. Een toetscommissie buigt zich in mei en oktober 2017 over de ingediende vragen. Lees meer over het proces, de criteria en overige relevante informatie op www.poraad.nl/versnellingsvragen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten