Nieuws

Nieuwkomersaanpak Tilburg: Na een jaartje ‘taalbad’ verder in de reguliere school

Op 10 en 11 april vinden de jaarlijkse LOWAN studiedagen plaats in Amersfoort. De PO-Raad sprak met directeur Theo van Rijzewijk van samenwerkingsverband Plein 013. Op 11 april houdt hij een presentatie over de Tilburgse nieuwkomersaanpak.

Wat is er bijzonder aan jullie nieuwkomersaanpak?

,,In Tilburg verzorgen we het onderwijs aan nieuwkomers vanuit het samenwerkingsverband Plein 013. We werken met schakelklassen. Kenmerkend is een centrale inhoudelijke aansturing, maar een praktische invulling. De onderwijslocaties worden dichtbij de kinderen georganiseerd en altijd in een zo regulier mogelijke setting. Zo zijn de taalscholen gehuisvest in 9 reguliere basisscholen en is de topklas (overgangsjaar naar het voortgezet onderwijs, red.) gehuisvest in een reguliere vo-school.

Een ander bijzonder kenmerk is de gelaagdheid in het aanbod: taalhulp aan leraren in reguliere scholen met kinderen met taalachterstand, een deeltijdvoorziening voor kinderen (taalklas), een voltijdvoorziening voor nieuwkomers (taalschool), de taaltuin voor scholen die zelf een aanbod aan jonge kinderen willen organiseren en een topklas voor kinderen die in de overgang naar het vo gehinderd worden door taalachterstand. Het is een redelijk unieke opbouw. Tilburg krijgt er dan ook veel interesse en waardering voor.”

Een samenwerkingsverband biedt kansen om bovenschools taalondersteuning aan nieuwkomers in te richten. Met een tweesporenbeleid.

Wat was de aanleiding om het op deze manier te gaan doen?

,,De schakelklassen in Tilburg zijn tien jaar geleden gestart en doorontwikkeld tot de huidige organisatie. Op verzoek van de gemeente en schoolbesturen heeft het toenmalig samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) de organisatie op zich genomen. Gaandeweg proberen we het aanbod nog verder te verfijnen en zoeken we naar mogelijkheden van maatwerk en integratie-activiteiten.”

Wat is de rol van de bestuurder in de aanpak?

,,Het is van groot belang dat de aanpak kan steunen op breed draagvlak, vooral ook bij gemeente en de bestuurders van scholen. Het centraal regelen heeft grote voordelen, zoals het opbouwen en onderhouden van expertise. Investeren in taalontwikkeling bij nieuwkomers moet je regelen vanuit een gezamenlijk gedragen visie.

Een samenwerkingsverband biedt mogelijkheden om bovenschools taalondersteuning aan nieuwkomers in te richten. Van belang daarbij is dat de ontwikkeling binnen de scholen niet stil blijft staan. Uiteindelijk zullen de scholen beter in staat moeten zijn om deze ondersteuning zelf te kunnen verzorgen. Tweesporenbeleid dus: voorzieningen organiseren voor de huidige kinderen die daarop zijn aangewezen én werken aan het verruimen van de mogelijkheden van de scholen. Deze twee sporen gaan gelijk op.” 

Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe?

,,Er worden in Tilburg zeer goede resultaten geboekt. Over het algemeen kunnen de nieuwkomers na een jaar ‘taalbad’ goed verder in de reguliere school. De resultaten in de Topklas zijn verbluffend!

Er is veel expertise opgebouwd waar niet alleen reguliere scholen, maar ook sbo en so-scholen gebruik van maken. Ik nodig iedereen uit om eens te komen kijken in Tilburg. Je bent van harte welkom!”

Meer weten over de Tilburgse nieuwkomersaanpak? Of bent u benieuwd welke presentaties er nog meer plaatsvinden tijdens de LOWAN studiedagen voor het po op 10 en 11 april? Kijk dan op de site van LOWAN en meld u aan.