Nieuws

Onderwijs in uw gemeente beter op de kaart? Zo regelt u dat

De gemeenteraad draagt zorg voor het plaatselijk openbaar onderwijs, schoolgebouwen, de uitvoering van de leerplichtwet en andere zaken die aan de onderwijskwaliteit verbonden zijn zoals sportfaciliteiten, kinderopvang en jeugdzorg. Het is daarom van belang om als schoolbestuur samen te werken en invloed uit te oefenen op de lokale politiek. De campagneperiode in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is daar een goed moment voor.

Welke thema’s in het primair onderwijs zijn relevant voor de lokale politiek?

De PO-Raad heeft een brochure gemaakt om u handvatten te bieden bij het behartigen van de belangen van het primair onderwijs in uw gemeente. Belangrijke thema’s waar de gemeente een rol bij kan spelen zijn bijvoorbeeld het onder de aandacht brengen van de aanpak van het lerarentekort, de voor- en vroegschoolse educatie, onderwijsachterstandsmiddelen, onderwijs aan nieuwkomers en onderwijshuisvesting. Per thema staat beschreven wat de gemeente(politiek) voor het onderwerp kan betekenen.

Wilt u in de campagneperiode in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen activiteiten organiseren in de gemeente(n) waar uw school of scholen staan? De PO-Raad denkt graag mee met wat u kunt doen richting de lokale politiek. De PO-Raad hoort daarnaast graag van uw plannen, ervaringen en acties. Die informatie kunnen we gebruiken om andere leden te informeren en om voorbeelden van activiteiten te presenteren. Neem contact op met Onika Pinkus.

Wat kunt u als schoolbestuurder doen tijdens de campagneperiode om belangrijke punten onder de aandacht te brengen?

  • Bekijk en beoordeel de (belangrijkste) verkiezingsprogramma’s en breng de conclusies via de media naar buiten. Dit kan bijvoorbeeld door een ingezonden brief te sturen naar een lokale krant of door contact te zoeken met een journalist. Ook ouders en leraren kunt u informeren over de uitkomsten via de nieuwsbrief van de school, zodat zij een bewuste keuze kunnen maken in het stemhokje.
  • Sluit aan bij berichten over het onderwijs in de lokale media. Breng uw boodschap verder onder de aandacht via een persbericht, artikel, ingezonden brief of nieuwsbrief van de school. U kunt ook contact zoeken met een journalist door voor te stellen politieke partijen naar hun mening met betrekking tot het primair onderwijs te vragen. Uw organisatie kan de journalist ondersteunen met informatie.
  • Interview lijstrekkers van de grotere politieke partijen in uw gemeente, bijvoorbeeld voor publicatie in het blad of nieuwsbrief van de school. In het interview kan de lijsttrekker vertellen wat de partij doet voor het primair onderwijs.
  • Organiseer zelf een themabijeenkomst of een debat voor ouders en leerkrachten waarbij u lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen in uw gemeente een uitnodiging stuurt. Iemand uit uw organisatie kan het gesprek voorzitten. U kunt een verslag maken van de bijenkomst en dit publiceren in uw blad, nieuwsbrief en de website. U kunt natuurlijk de lokale pers ook uitnodigen.
  • Speel een actieve rol bij verkiezingsdebatten die anderen organiseren. U kunt de aanwezige lijsttrekkers vragen stellen over hoe de politieke partij aandacht wil besteden aan het primair onderwijs in uw gemeente.
  • Ga in gesprek met de politieke partijen in campagnetijd bij informatiekramen. Maak uw verhaal duidelijk aan de hand van concrete voorbeelden. Vertel bijvoorbeeld wat krimp voor uw organisatie betekent en vertel de leden van de politieke partij wat u als organisatie wil veranderen.

Gemeentelijk Onderwijsdebat

Op donderdag 8 februari organiseert de Stichting van het Onderwijs in samenwerking met Zadkine het Gemeentelijk Onderwijsdebat. Tijdens het onderwijsdebat gaan lokale politici, schoolleiders, leraren en studenten in gesprek over de rol van de gemeente bij belangrijke onderwijsthema’s. U bent van harte welkom van 16.00 tot 18.00 uur bij Zadkine/Hofplein Rotterdam, Benthemplein 13. U kunt zich aanmelden via de aanmeldpagina.

Downloads

909.75 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten