Nieuws

PO-Raad: Investeren in vluchtelingenkinderen stopt niet bij taalonderwijs

Investeren in vluchtelingenkinderen stopt niet bij het aanleren van de Nederlandse taal. Om deze kinderen een goede toekomstkans te kunnen bieden, is het belangrijk dat ze ook op hun eigen niveau les krijgen, dat ze makkelijk naar een ander niveau middelbare school kunnen doorstromen en diploma’s kunnen stapelen, vindt de PO-Raad.

Diverse media berichtten afgelopen week dat veel vluchtelingenkinderen een middelbare school opleiding volgen onder hun niveau. Talent wordt daarmee verspild, luidde de conclusie.

De PO-Raad herkent het beeld dat deze kinderen vaak op een lager niveau les krijgen dan ze op basis van hun capaciteiten aankunnen. Dat komt omdat ze bij aankomst in Nederland eerst de Nederlandse taal goed moeten leren voordat ze de lesstof goed begrijpen. De eindtoets, die mede bepaalt naar welk niveau middelbare school een kind gaat, komt voor veel van deze kinderen te vroeg: op het moment dat ze de taal nog niet voldoende machtig zijn en daardoor ook minder goed op deze toets presteren.

De PO-Raad vindt dan ook dat het onderwijs zich niet blind moet staren op het resultaat dat zij op deze eindtoets halen. Deze kinderen, maar in feite alle leerlingen, moeten te allen tijde kunnen doorstromen naar een hoger schoolniveau als blijkt dat ze dat hogere niveau aankunnen. ,,Niets mag een overstap van een kind naar een ander schoolniveau in de weg staan als zijn talenten daarmee beter kunnen worden ontplooid’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

Daarnaast blijft het belangrijk om volop in te zetten op goed taalonderwijs. Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend ook een tweede jaar taalonderwijs voor vluchtelingenkinderen in het primair onderwijs te bekostigen. De Tweede Kamer had hierop aangedrongen. De PO-Raad hoopt dat dit plan zo snel mogelijk wordt uitgevoerd zodat de leerlingen er ook daadwerkelijk van kunnen profiteren.

In samenwerking met Kennisnet en Lowan, die ondersteuning biedt bij onderwijs aan nieuwkomers, onderzoekt de PO-Raad daarnaast hoe ook ICT een rol kan spelen bij het geven van onderwijs op maat aan deze specifieke groep kinderen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten