Nieuws

Regieteam gaat opvang en onderwijs vluchtelingenkinderen organiseren

Verschillende organisaties die betrokken zijn bij onderwijs aan vluchtelingenkinderen, zijn vandaag op initiatief van de PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) in Den Haag bijeengekomen. Zij hebben zich gecommitteerd aan de vorming van een regieteam, dat op zowel korte als lange termijn aan oplossingen moet gaan werken om vluchtelingenkinderen van 0 tot 18 jaar een goede plek te geven in de samenleving. Belangrijke thema’s waar toezeggingen op zijn gedaan, zijn onderwijs, jeugdzorg, huisvesting, vervoer.

Op dit moment komen er per week zo’n 500 vluchtelingenkinderen ons land binnen. Deze kinderen, die vaak trauma’s en zorgproblemen met zich mee brengen, hebben binnen drie dagen recht op onderwijs. Elke maand waarin zij hierop moeten wachten, is er één te veel. Het is echter ook van groot belang dat de kwaliteit van dit onderwijs geborgd wordt. Daarvoor moeten er onder meer tijdelijk extra leerkrachten, NT2-docenten en tolken worden ingezet. De PO-Raad en VO-raad vragen – in aanloop naar de Algemene Financiële Beschouwingen - in een gezamenlijke brief aan de Vaste Kamercommissies Onderwijs en Financiën om extra middelen voor het organiseren hiervan.

Behalve de PO-Raad en het ministerie van OCW, waren de VO-raad, MBO Raad, VNG, COA, het LOWAN, de ministeries van V&J, SZW en VWS en vakorganisaties vandaag vertegenwoordigd. De partijen hebben - naast over onderwijs - ook over thema's als kinderopvang en jeugdzorg belangrijke afspraken kunnen maken. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Onderwijs) informeren binnenkort de Tweede Kamer over de verdere stappen die zullen worden genomen.