Nieuws

Sector boekt vooruitgang met vluchtelingenkinderen

Meer dan 95 procent van de vluchtelingenkinderen gaat binnen drie maanden na aankomst in Nederland naar school. Eerder dit schooljaar was dat slechts voor zestig procent van de nieuwkomers het geval. Dat staat in de brief die staatssecretaris Dekker (Onderwijs) afgelopen week aan de Kamer stuurde. Hij wijst scholen die meer dan vier asielzoekerskinderen opvangen erop dat zij tot 31 juli a.s. maatwerkbekostiging kunnen aanvragen.

De PO-Raad is verheugd over de vooruitgang die de sector boekt in het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Niet alleen gaan er meer kinderen naar school, ook de kwaliteit van de scholen in asielzoekerscentra is volgens de Inspectie verbeterd.

Tegelijkertijd kunnen er ook nog steeds dingen beter, want iedere leerling die niet naar school gaat is er ook wat Dekker betreft één teveel. Daarom neemt het Rijk contact op met een gemeente, wanneer een kind wel in het centrale asielzoekersbestand voorkomt, maar niet in het onderwijsbestand. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en de leerplichtambtenaar moeten dan samen voor een oplossing zorgen. Ook in de registratie schort het nog geregeld: sommige kinderen gaan bijvoorbeeld wel naar school, maar zijn niet ingeschreven.

Scholen die het afgelopen schooljaar aan meer dan vier vluchtelingenkinderen tegelijk onderwijs hebben gegeven, komen mogelijk in aanmerking voor maatwerkbekostiging. Tot 31 juli kunnen scholen hiervoor een aanvraag doen, schrijft Dekker in zijn brief. Nog niet alle scholen hebben dit gedaan.

Nieuwe lesmethodes

Dekker erkent dat scholen met minder dan vier asielzoekerskinderen het ook moeilijk kunnen hebben, bijvoorbeeld als het gaat om expertiseopbouw en de aanschaf van lesmethodes. Er zijn onvoldoende methoden voorhanden voor het onderwijs aan nieuwkomers. Het gaat daarbij niet alleen om taalmethoden, maar vooral ook om de andere vakken. De methoden die er zijn, zijn vaak verouderd. Dekker zal hiervoor contact leggen met partijen die expertise hebben op het terrein van leerplanontwikkeling en het ontwerpen en uitgeven van methoden.

Gezamenlijke taalklassen

Verder roept hij regionale partners op om expertise waar mogelijk te bundelen en gezamenlijk taalklassen te organiseren. Daarbij moet natuurlijk rekening worden gehouden met de afstand tot de verblijfplaats van de kinderen, schrijft de staatssecretaris. Vervoer van opvangcentra naar school is voor rekening van het COA; zodra kinderen een verblijfsstatus hebben is de gemeente verantwoordelijk voor het vervoer.

Toegeruste docenten

Dekker verwacht in augustus de resultaten van een onderzoek naar de omvang en de regionale verschillen van het tekort aan NT2-docenten, nu en in de toekomst. Sinds 2015 is de opleidingscapaciteit al verdrievoudigd. Uit het onderzoek moet blijken of er nog meer nodig is.

Wat betreft traumaverwerking wijst Dekker tot slot op de gratis e-learning van AUGEO voor leerkrachten in het po en op speltherapie als mogelijk effectieve behandelvorm volgens het NJI.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten