Nieuws

Starten tijdelijke nieuwkomersvoorziening per direct mogelijk

Vanaf deze maand is de wet voor tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen (TNV) van kracht. Dat betekent dat een schoolorganisatie een TNV kan oprichten als de toestroom van nieuwkomers in een gemeente zo groot is, dat de bestaande onderwijsvoorzieningen niet meer volstaan.

Met de TNV-wet krijgen schoolorganisaties ruimte om beredeneerd af te wijken van de wettelijke bepalingen uit de WPO en WVO over onderwijstijd, bevoegdheden van leraren en het onderwijsprogramma. Wel moeten leerlingen altijd minimaal 12,5 uren (vijf dagdelen) per week onderwijs krijgen, verspreid over ten minste drie onderwijsdagen. 

In deze onderwijstijd moeten ten minste tien uren per week worden besteed aan het leren van de Nederlandse taal. Daarbij is het mogelijk om ook in andere (kern)vakken aandacht te besteden aan de Nederlandse taal. 

Aan de slag 

De minister van Primair en Voortgezet Onderwijs moet de gemeente (formeel het college van burgemeester en wethouders) wel eerst toestemming geven. Daarna kan een schoolorganisatie aan de slag met het inrichten en starten van een TNV. 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ter ondersteuning van scholen en gemeenten verschillende handvatten ontwikkeld. Zo is er een handreiking en een visual voor schoolbesturen. Daarnaast vind je op de website van het ministerie een formulier voor het vragen om toestemming voor het oprichten van een TNV. Scholen kunnen ook terecht bij LOWAN PO.

Zorgen blijven

LOWAN en de PO-Raad vinden het goed dat schoolorganisaties nu een TNV kunnen starten als er echt geen plek is in de reguliere nieuwkomersklassen. Een lichte vorm van onderwijs is immers beter dan helemaal geen onderwijs. Tegelijkertijd houden wij de zorg dat er nu mogelijk blijvend wordt ingeleverd op de kwaliteit van het onderwijs aan een kwetsbare en groeiende groep leerlingen. Het uitgangspunt moet altijd zijn dat kinderen zo snel mogelijk volledig naar het nieuwkomersonderwijs gaan, ook als zij in een TNV zitten. Wij zullen de ervaringen met de TNV’s dan ook nauwlettend in de gaten houden, en indien nodig delen met het ministerie. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten