Nieuws

Trouw: 'Meer middelen voor onderwijs vluchtelingenkinderen'

Als we vluchtelingenkinderen een goede toekomst gunnen, moeten we nu het onderwijs verbeteren. Dat stellen Hugo de Jonge, wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg van Rotterdam en Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad vandaag in een gezamenlijk opinieartikel in dagblad Trouw.

De twee vragen in het artikel aandacht voor een aantal punten waarop het onderwijs aan vluchtelingenkinderen dringend verbetering behoeft. Zo duurt nieuwkomersonderwijs maar één jaar terwijl uit onderzoek blijkt dat de overstap naar het gewone onderwijs na één jaar voor leerlingen te groot is. De twee pleiten daarom voor een optie tot verlenging met maximaal een jaar. Ook klopt de financiële verdeelsleutel van het onderwijs niet: scholen krijgen voor het onderwijs aan een kind nu alleen meer geld als het opleidingsniveau van de ouders laag is. In de praktijk blijkt echter dat kinderen van nieuwkomers meer zorg en begeleiding nodig hebben, ongeacht het opleidingsniveau van hun ouders. Een aanpassing van de bekostigingssystematiek zou hiervoor een oplossing kunnen zijn.

Nederlands Dagblad

Ook het Nederlands Dagblad besteedt vandaag aandacht aan het pleidooi van de PO-Raad voor meer middelen om maatwerk te kunnen bieden aan vluchtelingenkinderen voor wat betreft onderwijs.