Nieuws

UPDATE: Scholen leggen geld toe op onderwijs aan vluchtelingenkinderen

Scholen komen geld tekort voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Dit blijkt uit een peiling in opdracht van de PO-Raad onder scholen die lesgeven aan deze kinderen. ,,Als we niet nú investeren in goed onderwijs aan vluchtelingenkinderen, creëren we bij deze kinderen onnodige achterstanden”, benadrukt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. Dat scholen zelf flink veel geld toeleggen op onderwijs aan nieuwkomers, betekent bovendien dat dit ten koste gaat van de andere leerlingen. Diverse media besteedden donderdagochtend 20 april aandacht aan dit thema. Zo ook het NOS Radio 1 Journaal. Luister de uitzending terug (fragment start op 2:23).

Scholen leggen zelf geld toe

Tweederde van de scholen geeft aan zelf geld toe te leggen op het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Gemiddeld legt een schoolbestuur € 850 per vluchteling bij, bovenop de Rijksbekostiging. Ruim de helft van de scholen geeft aan dat zij extra middelen van de gemeente krijgen (gemiddeld € 1.750 per leerling). Een kwart van de scholen geeft aan zowel zelf geld toe te leggen als geld van de gemeente te ontvangen. Extra geld is nodig voor extra leraren, scholen, materialen en ruimte.

Twee jaar extra geld nodig

Bijna alle scholen geven aan dat twee jaar extra geld nodig is om goed onderwijs voor vluchtelingenkinderen te organiseren. Hoewel de Tweede Kamer eerder nog een motie aannam om scholen twee jaar te bekostigen, legde staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) die opdracht naast zich neer. De staatssecretaris heeft aangegeven één jaar extra geld voldoende te vinden. Onverantwoord, vindt de PO-Raad. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de achterstanden niet in één jaar zijn ingelopen. ,,Een eenmaal opgelopen achterstand op jonge leeftijd, loopt een kind niet of nauwelijks in. Die ondervindt daar zijn hele verdere leven de nadelen van’’, aldus Den Besten.

Vluchtelingenkinderen blijvend op achterstand

Dekker geeft verder aan dat scholen via het zogenoemde onderwijsachterstandenbeleid al geld krijgen om onderwijs voor vluchtelingenkinderen van te betalen ná het eerste jaar.

De PO-Raad bestrijdt dit. Alleen kinderen van wie de ouders ‘lager opgeleid’ zijn, dat wil zeggen dat ze minder dan twee jaar middelbare school hebben gevolgd, worden gezien als achterstandsleerlingen. Enkel voor deze leerlingen krijgen scholen geld om achterstanden te kunnen wegwerken. De helft van de vluchtelingenkinderen behoort níet tot deze groep omdat hun ouders meer dan twee jaar middelbare school hebben gevolgd terwijl zij wél extra ondersteuning nodig hebben.
De PO-Raad pleit voor nieuwe criteria op basis waarvan bepaald wordt of een leerling een potentiele ‘achterstandsleerling’ is die extra ondersteuning nodig heeft.

Voor deze peiling zijn tweehonderd scholen benaderd. 43 Procent van de scholen nam deel. Zij hebben ieder meer dan tien asielkinderen opgenomen.

Update: Staatssecretaris Dekker heeft inmiddels laten weten geen extra geld uit te trekken voor onderwijs aan asielkinderen, zo bericht NU.nl.   

Downloads

362.92 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten