Nieuws

Veel media-aandacht voor scholing vluchtelingenkinderen

De afgelopen dagen heeft de media volop bericht over de problematiek rondom het organiseren van onderwijs voor vluchtelingenkinderen. Zo besteedde de Volkskrant aandacht aan de ledenraadpleging van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Hieruit werd onder meer duidelijk dat schoolleiders een groeiende behoefte hebben aan tolken en speciale taalklassen voor vluchtelingenkinderen. Bovendien worstelen zij met de trauma's die de kinderen hebben opgedaan.

Dagblad Metro publiceerde een interview met Mariek Postma, adviseur van de Landelijke Onderwijs Werkgroep Asielzoekers en Nieuwkomers (Lowan). Ook uit dit interview blijkt dat scholen zich graag willen inzetten om vluchtelingenkinderen het beste onderwijs te geven, maar dat het ze ontbreekt aan ervaring, kennis en middelen.

De PO-Raad pleitte de afgelopen weken al voor de vorming van een regieteam, dat oplossingen moet gaan vinden voor de organisatie van goed onderwijs voor vluchtelingenkinderen. Gisteren is tijdens een bestuurlijke tafel het startsein hiervoor gegeven en zijn er belangrijke afspraken gemaakt rondom scholing, opvang, jeugdzorg en vervoer voor deze kinderen.