Nieuws

Nieuws vanuit de inspectie: veel herstelopdrachten en resultaten doorstroomtoets mogelijk niet vergelijkbaar

Vanaf dit schooljaar maken leerlingen uit groep 8 de doorstroomtoets in plaats van de eindtoets. Hierdoor kan het zijn dat de toetsresultaten niet volledig te vergelijken zijn met eerdere jaren. Aanvankelijk zou de nieuwe inspectiestandaard ‘Basisvaardigheden’ (OP0) per 1 augustus het gewicht van een kernstandaard krijgen. Dit betekent dat scholen aan deze standaard moeten voldoen om een voldoende oordeel te krijgen. In hun meest recente bericht schrijft de inspectie dat zij het komend voorjaar besluiten over hoe en wanneer zij OP0 gaan beoordelen. 

Standaard Basisvaardigheden

Tot 1 augustus 2024 neemt de inspectie het mee, maar wordt het niet meegenomen in het eindoordeel. Wanneer scholen in deze periode niet aan de eisen voldoen krijgen ze een herstelopdracht maar telt het nog niet mee in het eindoordeel. 

De inspectie schrijft op haar website dat zij de afgelopen maanden veel herstelopdrachten heeft moeten geven. Deze signalen heeft de PO-Raad ook ontvangen. Eerder sprak de sectorvereniging haar zorgen uit. Scholen hebben de ambitie om duurzaam te verbeteren maar tegelijkertijd is niet duidelijk wat er precies van hen verwacht wordt. Zo ontbreekt het aan kerndoelen en zijn de instrumenten voor monitoring beperkt. Logischerwijs zijn veel scholen zoekende. De PO-Raad vindt dat hier zo snel mogelijk duidelijkheid over moet komen.

De inspectie schrijft op haar website dat zij het komende halfjaar inzet op het bieden van verduidelijking van de standaard. 

Doorstroomtoets: waarom zijn de resultaten niet vergelijkbaar? 

Met de overgang naar de doorstroomtoets is het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verantwoordelijk voor de normering en dus de vergelijkbaarheid van de toetsresultaten. Met de komst van twee nieuwe doorstroomtoetsen en het einde van de Centrale eindtoets kan dit betekenen dat de toetsresultaten niet volledig te vergelijken zijn met eerdere jaren. 

Hoe beoordeelt de inspectie de leerresultaten?

De inspectie kijkt naar de resultaten van drie schooljaren. In dit schooljaar beoordeelt zij de leerresultaten op basis van de eindtoetsen van 2021, 2022 en 2023. De resultaten op de doorstroomtoets van 2024 worden nog niet betrokken omdat het effect van alle veranderingen op de leerresultaten nog onbekend is. Uitzondering is als de school verzoekt om vanaf half maart de resultaten op de doorstroomtoets 2024 bij de beoordeling te betrekken. 

Ook schrijft de inspectie dat zij de resultaten van de doorstroomtoets nader analyseren om te kijken of de wijze van beoordeling aangepast moet worden. Na de zomervakantie van 2024 volgt hier meer duidelijkheid over. Lees meer op de website van de inspectie.

 

 

foto van het logo van de inspectie

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten