Onderwijskwaliteit

Elk kind in Nederland verdient onderwijs van goede kwaliteit. Dat betekent dat een school minimaal voldoet aan de basiskwaliteit die onderwijsinspectie bepaalt. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op hun scholen.

De PO-Raad ondersteunt onderwijsorganisaties die met kwaliteitsproblemen kampen. Maar bovenal stimuleren we álle scholen om hun onderwijskwaliteit te blijven verbeteren.

Lerares helpt meisje dat in een schrift werkt

Onze standpunten

Onderwijskwaliteit is meer dan eindopbrengsten

In de praktijk wordt goed onderwijs vaak nog opgevat als ‘voldoende eindopbrengsten’. Maar niet alles wat onze leerlingen leren en kunnen is in cijfers uit te drukken. Merkbare resultaten zijn minstens zo waardevol. 

De PO-Raad vind het belangrijk dat breed naar onderwijskwaliteit wordt gekeken. Hoewel we in de praktijk nog vaak zien dat goed onderwijs wordt opgevat als ‘voldoende eindopbrengsten’, is niet alles wat onze leerlingen doen, in cijfers uit te drukken. School is er ook om leerlingen burgerschapsvorming bij te brengen en aandacht te hebben voor hun sociale en emotionele ontwikkeling.

Toezicht op onderwijskwaliteit

Schoolbesturen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit van hun scholen. Ze houden hier zelf toezicht op met hun medezeggenschapsraden van ouders en leraren. Wanneer scholen laten zien dat hun kwaliteit op orde is, kan de Inspectie van het onderwijs, als extern toezichthouder, meer afstand houden.

Vrijheid van onderwijs

De vrijheid van onderwijs is de vrijheid om een school te stichten, op basis van de eigen overtuiging. Die vrijheid is uniek en we koesteren die. Scholen en hun besturen zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van hun onderwijs en het geven van goede onderwijskwaliteit aan ieder kind. 

De PO-Raad koestert de vrijheid van onderwijs: scholen en hun besturen zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van hun onderwijs. Hoe zij hun onderwijs inrichten en welke lesmethodes ze gebruiken, is aan de scholen en hun besturen zelf. Zij zijn hierbij ook verantwoordelijk van een goede kwaliteit van onderwijs.

Zelf aan de slag

Handzame tips, tools en meer

Doe het samen

Lees verhalen uit de praktijk en kom in contact met elkaar

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten

Actueel