Nieuws

Aan de slag met onderwijskwaliteit, zo kan het

De PO-Raad start deze week officieel met een belronde langs schoolbestuurders in het primair onderwijs om inzicht te krijgen hoe hun kwaliteitszorg ervoor staat. U kunt dus een telefoontje van ons verwachten. Wilt u daar als bestuurder niet op wachten en nu alvast een volgende stap zetten in de kwaliteitszorg? Bekijk dan ons ondersteuningsaanbod hieronder.

De belronde, die duurt tot en met 2020, is bedoeld om te inventariseren wat zowel op sectorniveau als op bestuursniveau goed gaat en beter kan als het gaat om kwaliteitszorg. Dat doen we omdat schoolbesturen de volle verantwoordelijkheid hebben voor onderwijskwaliteit en een goede kwaliteitszorg van wezenlijk belang is voor goed onderwijs.

Het aanbod

Na een eerste verkennend telefonisch gesprek kunt u, indien gewenst, gebruik maken van een vervolggesprek met één van onze experts. Deze expert kan u helpen bij het formuleren van uw ondersteuningsvraag. Daarna doen we u een aanbod voor verdere ondersteuning, afgestemd op uw behoeften. Ons aanbod bestaat onder meer uit:

  • ondersteuning door een expert;
  • deelname aan een leergang;
  • Wanneer er meerdere besturen zijn met dezelfde vragen, kunnen we ook een leerkring of werksessie faciliteren waarin deze besturen samen met elkaar en van elkaar leren. Let op, een aantal leerkringen en werksessies starten binnenkort. U kunt zich nog aanmelden voor:
  1. Netwerk Besturen met regie op Onderwijskwaliteit. Dit netwerk draagt bij aan het versterken van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs door het versterken van kwaliteitsbewustzijn. Deelnemers worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met hun eigen kwaliteitsvraagstukken. Lees hier meer over het netwerk.
  2. Bestuurlijk Netwerk Zijn. De belangrijkste factor voor de kwaliteit van onderwijs is het handelen van volwassenen in de school. Wat u als bestuurder voorleeft, werkt door in hoe leidinggevenden en leraren met elkaar en uiteindelijk met leerlingen omgaan. Uw ‘zijn’ als bestuurder vormt zo het fundament van de onderwijskwaliteit op uw scho(o)l(en). Wie ben ik in relatie met anderen? Hoe kan ik vanuit mijn zijn de onderwijskwaliteit verbeteren? Wat moet ik vooral nalaten? Herkent u zich in deze zoektocht en vragen dan is het nieuwe Bestuurlijk Netwerk Zijn misschien iets voor u! Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden. 
  3. Bestuurslab van Riskchanger. Riskchanger is een digitaal zelfevaluatiesysteem. Deze werksessie is gericht op het ondersteunen van besturen bij de ontwikkeling van leiderschap, cultuur en werkwijze om hun onderwijsprocessen te professionaliseren. Burgerschap, veiligheid en sociale kwaliteit krijgen specifiek aandacht binnen dit traject. Er zijn twee rondes, een met startende besturen en een met ervaren gebruikers van Riskchanger. Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden. 

Alle schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen kosteloos of tegen gereduceerd tarief gebruik maken van dit aanbod.

Trainingen en netwerken

Daarnaast biedt de PO-Raad in samenwerking met verschillende partijen de mogelijkheid om diverse trainingen te volgen of u aan te sluiten bij verschillende netwerken:

  • Auditorentrainingen. Hoe kunt u schoolzelfevaluaties en audits in uw bestuur en binnen uw scho(o)l(en) inzetten om de onderwijskwaliteit te verbeteren? U leert het op de nieuwe auditorentrainingen die de PO-Raad in 2019/2020 in samenwerking met vier educatieve partners aanbiedt. Kijk hier voor meer informatie over de trainingen en de data en om u in te schrijven;
  • Ontwikkelgroepen Samenspel. Samen werken aan onderwijskwaliteit, ieder vanuit hun eigen rol, dat is waar de PO-Raad naartoe werkt binnen de ontwikkelgroepen die zij samen met de AVS en VTOI-NVTK organiseert. Schoolbesturen gaan samen met een schoolleider of toezichthouder in gesprek over hoe ze het samenspel kunnen versterken en zo volop in kunnen zetten op de versterking van de kwaliteit van onderwijs. Lees hier meer over de ontwikkelgroepen en hoe u zich kunt aanmelden. Let op, de ontwikkelgroepen voor toezichthouders zitten vol. Schoolbesturen en schoolleiders kunnen zich nog aanmelden!
  • Actieleernetwerk Regie op verantwoording. Wat doen schoolbesturen in het primair onderwijs aan verantwoording en waar kunnen zij nog stappen maken? 16 schoolbesturen werken samen in een actie-leernetwerk aan de ontwikkeling van verantwoording in het primair onderwijs. NB. Aanmelden hiervoor is helaas niet meer mogelijk. Meer informatie vindt u hier.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of wilt u gewoon meer weten over ons aanbod? Stuur dan een e-mail aan regieopkwaliteit@poraad.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Model Regie op Onderwijskwaliteit

De belronde en het aanbod passen bij de afspraken die de PO-Raad en haar leden hebben gemaakt in de strategische agenda. Daarin is opgenomen dat ieder schoolbestuur werkt volgens een eigen kwaliteitsnorm. Dat alle scholen aan een wettelijke minimum basiskwaliteit moeten voldoen, staat namelijk buiten kijf. Maar onze lat ligt hoger. Hoe hoog? Dat bepalen bestuur en schoolteam(s) samen. Met behulp van het model ‘Regie op Onderwijskwaliteit’ dat de PO-Raad in 2018 met leden ontwikkelde, kunnen zij hier handen en voeten aan geven. Ons ondersteuningsaanbod voor kwaliteitszorg borduurt verder op dit model.

Kijk ook eens op…

Het model vindt u digitaal op onze webpagina www.poraad.nl/regieopkwaliteit. Leden van de PO-Raad kunnen dit model ook in kubusvorm bestellen, handig als gespreksleidraad. Wilt u er een ontvangen, stuur dan een e-mail met uw naam en adresgegevens aan regieopkwaliteit@poraad.nl. Op de webpagina vindt u daarnaast inspirerende verhalen van collega-besturen over hoe zij hun kwaliteitszorg vormgeven.

Bekijk vast onderstaande filmpjes om te zien hoe schoolbestuurder Sylvia Veltmaat van De Basis Fluvius met schoolleider Mette Spruit van de Klimboom werkt aan onderwijskwaliteit. En wat volgens Femke Geijsel, Universitair hoofddocent Onderwijskunde aan de Radboud Docenten Academie, belangrijk is bij het pakken van de regie op onderwijskwaliteit.