Nieuws

Bekostigingsbedragen NPO schooljaar 2022-2023 gepubliceerd

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs aanvullende bekostiging. OCW heeft de extra bedragen voor het schooljaar 2022-2023 op 22 april gepubliceerd. De informatietool toont de precieze bedragen per school.

Schoolorganisaties kunnen in de informatietool de exacte bedragen vinden (o.a. per leerling en achterstandspunt) die ze kunnen verwachten. Het totaalbedrag per school is gebaseerd op het leerlingenaantal van 1 oktober 2021.

Eind februari was al aangekondigd dat de bedragen per leerling in het regulier en gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2022-2023 lager zouden uitvallen van 2021-2022. Nu zijn ook de bedragen gepubliceerd voor leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand. Deze liggen hoger dan in het schooljaar 2021-2022.

Gespecialiseerd onderwijs

Voor het verdelen van het budget voor onderwijsachterstanden in het gespecialiseerd onderwijs wordt gebruikt gemaakt van de CUMI regeling. De PO-Raad vindt dat geen goede indicator. Het is verre van ideaal dat deze indicator nu nog wordt gebruikt in het kader van de verdeling van de NPO-middelen. De PO-Raad is met OCW in gesprek om deze regeling te herzien en roept OCW op om hier nu nog meer prioriteit aan te geven. 

De publicatie van de bedragen loopt vooruit op de regeling ‘Aanvullende bekostiging uitvoering NPO 2022/2023’ (die in juni zal worden gepubliceerd).

Leerlingen werken samen in de klas in een schrift

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten