Nieuws

Beoordeling leerresultaten schooljaar 2022/2023

Vanaf komend schooljaar hervat de inspectie de beoordeling van de leerresultaten. Tot en met schooljaar 2023/2024 geldt een overgangsperiode. Hierbij houdt de inspectie rekening met de effecten van de coronacrisis en de normeringsverschillen tussen de eindtoetsen. 


Dit doet zij onder andere door het hanteren van een ‘onzekerheidsmarge’ in de correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Ook kijkt de inspectie naar de leerresultaten van meerdere jaren en wordt het verhaal van de school bij de uiteindelijke beoordeling betrokken. 

De afgelopen jaren zijn de normeringen van de verschillende eindtoetsen gescheiden van elkaar tot stand gekomen. Dit heeft nog niet geleid tot volledig vergelijkbare resultaten op de referentieniveaus. Een nieuwe normeringswijze moet hier een eind aan maken. Deze wordt vanaf dit jaar gehanteerd. 

Lees meer achtergrondinformatie op de website van de Inspectie van het Onderwijs. 

Ondersteuning nodig bij kwaliteitsproblemen?

Heb je als school het predicaat onvoldoende of zeer zwak? Dan biedt de PO-Raad het programma Goed Worden, Goed Blijven aan. Zo helpen we scholen met het verbeteren van hun onderwijskwaliteit en het (her)inrichten van hun kwaliteitscyclus. Voor scholen die juist willen voorkomen dat ze onvoldoende of zeer zwak beoordeelt worden is er het project Goed Worden, Goed Blijven plus. Lees meer over ons ondersteuningsaanbod
 

 

kind vierkant

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten