Bijeenkomst

Conferentie 2023 Naar Inclusiever Onderwijs

14 juni 2023
10:00 - 17:00

Spant!
Dr. A. Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum

Schrijf je in
Organisator(s)
Georganiseerd door extern

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs nodigt je uit hun jaarlijkse conferentie met het motto "Inclusiever in de praktijk" bij te wonen. Een dag die niet gemist mag worden door iedereen die zich inzet voor inclusiever onderwijs.

Er is weer een rijk en gevarieerd programma samengesteld waarbij dit jaar extra aandacht uitgaat naar de uitvoeringspraktijk in de klas en op school, waaronder professionalisering en ondersteuning van leraren, en team- en schoolontwikkeling. Uiteraard hebben actuele beleidsontwikkelingen rondom de routekaart/werkagenda naar inclusief onderwijs ook een prominente plaats.

Na een creatieve opening en een panelgesprek met onze samenwerkingspartners is er in ruim 30 kortere en langere sessies veel aandacht voor nieuwe aanpakken en praktijkvoorbeelden in scholen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.

Ook onze landelijke samenwerkingspartners verzorgen weer sessies op onze conferentie. Er zijn bijdragen over de ontwikkeling van integrale kindcentra, inclusieve scholenbouw en leermiddelen, ervaringen van ouders, rol van lerarenopleidingen, samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs, bestuurlijke samenwerking in de regio tussen onderwijs en gemeenten, en de internationale kennisbasis op het gebied van inclusief onderwijs.

De conferentie richt zich vooral op praktijkprofessionals met leidinggevende of coördinerende taken in scholen en samenwerkingsverbanden, hun bestuurders, landelijke beroeps- en brancheorganisaties en hun collega’s in aanpalende sectoren zoals welzijn en zorg, en gemeenten.
Kortom, volop gelegenheid om inspiratie en kennis op te doen en ervaringen met elkaar te delen.

Lees het programma en schrijf je in