Nieuws

Doe ook mee aan het onderzoek naar sturingsrelatie tussen bestuurder en schoolleider

Bestuurders en schoolleiders sturen in onderlinge samenwerking op de borging en ontwikkeling van onderwijskwaliteit. Als het om toekomstgericht onderwijs gaat, zijn leerkrachten nog zoekend en daarmee is die onderwijskwaliteit nog ongewis. Bestuurders en schoolleiders sturen hierdoor op kwaliteit die nu nog geen vaste vorm heeft en niet in kengetallen tot uitdrukking kan worden gebracht:

  • Hoe draag je (eind)verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit waarin allerlei onzekerheid en ontwikkeling gaande is?
  • Welke uitdagingen spelen daarbij in de samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders?

De Radboud Universiteit (RU) onderzoekt met hulp van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek de interacties tussen bestuurders en schoolleiders en de doorwerking op de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs in het basisonderwijs. De onderzoekers zoeken hiervoor vijftig schoolbestuurders die ieder met drie schoolleiders willen deelnemen. 

Hoe kun je meedoen?

Van de besturen en drie van hun schoolleiders die meedoen, wordt drie dingen gevraagd:

  1. Het invullen van een vragenlijst bij de start en aan het einde van het onderzoek (15-20 minuten);
  2. Het wekelijks invullen van een reflectieweekboek (5-10 minuten), gedurende achttien weken;
  3. Het zorgdragen voor het eenmalig invullen van een vragenlijst door de leerkrachten van de drie scholen van de deelnemende schoolleiders (15-20 minuten; per bestuur 30 leerkrachten, april).

De onderzoek loopt van januari 2020 tot juni 2020.

Toelichting reflectieweekboek

Gedurende achttien weken wordt de bestuurder en de drie schoolleiders wekelijks gevraagd naar hun onderlinge gesprekken. Denk bijvoorbeeld aan een telefoontje, een bijeenkomst of een wandelganggesprek. Per gesprek beantwoord je een aantal registratie- en reflectievragen (5-10 minuten per gesprek; max. drie gesprekken per week). Je privacy wordt gedurende het hele traject gewaarborgd. 

Wat levert het jou als deelnemer op?

Aan het einde van het traject ontvangen alle individuele deelnemers een bundeling van hun eigen reflectieweekboeken met daarbij gerichte analysevragen. De ervaring leert dat zo terugkijken naar gevoerde gesprekken per keer én over een langere periode de deelnemers zelf nieuwe leerzame inzichten geeft in hun eigen handelen. Ook ontvang je een samenvatting van het onderzoek.
De onderzoekers zetten in op verbetering van de sturingsrelatie. Voor leraren die zich inspannen voor toekomstgericht onderwijs, is het van belang dat sturing en beleid aan die inspanning recht doet en ruimte biedt.
De resultaten van het onderzoek worden bediscussieerd in een brede klankbordgroep met onderwijsprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers. Samen met hen wordt bekeken welke vorm van kennisdeling verder interessant is. Bijvoorbeeld verwerking in cursussen en opleidingen.

Meedoen?

Je kunt je aanmelden via sturingsrelaties@ru.nl. Ook eventuele vragen kun je via dit e-mailadres stellen aan leden van het onderzoekzoeksteam Marlies Honingh en Femke Geijsel. .

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten