Nieuws

Evaluatie Regie op Onderwijskwaliteit gepubliceerd

1000 schoolbesturen in het primair onderwijs zijn in de periode van januari 2019 t/m juni 2020 door medewerkers van de PO-Raad en experts telefonisch geïnterviewd over hun kwaliteitszorg. Deze belronde maakte deel uit van Regie op Onderwijskwaliteit. Dit project, dat tot doel had om schoolbesturen te ondersteunen in het regie voeren op hun onderwijskwaliteit, is inmiddels geëvalueerd. Je vindt het eindrapport hier.

Regie op Onderwijskwaliteit werd tussen 2018 en 2021 uitgevoerd door de PO-Raad. Het model van Regie op Onderwijskwaliteit was het uitgangspunt voor de aangeboden trainingen, leergangen, werkdagen, ontwikkelgroepen en leerkringen. Ook is een aantal schoolbesturen ondersteund door een onderwijsadviseur (een expert). Regioplan evalueerde het project. Het eindrapport vind je hier.

Inspiratie

Je zelf laten inspireren? Kijk in het dossier Regie op Onderwijskwaliteit op samenslimmerpo.nl.

Eindrapport-Evaluatie Regie op Onderwijskwaliteit-Regioplan.pdf
PDF, 729.08 KB