Bijeenkomst

Geef een impuls aan jouw onderwijskwaliteit in één dag

1 februari 2024
09:00 - 15:00

SC Heerenveen
SC Heerenveen

Organisator(s)
PO-Raad

Geef een impuls aan jouw onderwijskwaliteit in één dag 
Maak jij je zorgen over de (dalende) leerresultaten en heb je hulp nodig bij het verbeteren van de kwaliteit in jouw school of bestuur? Goed Worden Goed Blijven + (GWGB+) organiseert regiobijeenkomsten voor risicoscholen en besturen. 

In 2024 staat de inhoud in het teken van good practices. GWGB+ organiseert vijf werkdagen voor scholen die met hun resultaten onder of rond de signaleringswaarde zitten van de inspectie. 

Voor wie?  

Directeuren, IB’ers en MT leden. Dit jaar is er daarbij een aanbod voor bestuurders en kwaliteitszorgmedewerkers. 

Programma  

Er zijn drie rondes van vier inspiratiesessies waarvan je er maximaal drie kunt volgen. In de ochtend kies je twee sessies uit. De thema’s zijn gerelateerd aan de zelfevaluaties die wordt gebruikt binnen GWGB+. In de middag kun je een derde sessie volgen, of maak je een begin met een verdiepende zelfevaluatie. Hiervoor kan het format van GWGB+ gebruikt worden. 
Heb je vragen of advies nodig? Dan kun je terecht bij de adviseurs van GWGB+. Vergeet je laptop en relevante documenten niet mee te nemen. 

 • 09.00 – 09.30 uur: inloop
 • 09.30 – 09.45 uur: opening
 • 09.45 – 11.00 uur: inspiratiesessie 1 (keuze wordt ter plekke bepaald)
 • 11.15 – 12.30 uur: inspiratiesessie 2 (keuze wordt ter plekke bepaald)
 • 12.30 – 13.30 uur: lunch
 • 13.30 – 14.45 uur: inspiratiesessie 3 (keuze wordt ter plekke bepaald) / werksessie (adviseurs GWGB+ lopen rond)
 • 15.00 uur: afsluiting   

Data 

 • Donderdag 11 januari: Enschede, Stadion FC Twente
 • Dinsdag 16 januari: Utrecht, Stadion FC Utrecht
 • Donderdag 1 februari: Heerenveen, Stadion SC Heerenveen  
 • Dinsdag 13 februari: Alkmaar, Stadion AZ
 • Donderdag 15 februari: Rotterdam, Stadion Sparta 

Je kunt kiezen uit de onderstaande inspiratiesessies, waarbij good practices centraal staan. Wat doen scholen en besturen die op dit moment hun kwaliteit op orde hebben?  

 • Burgerschap en sociale kwaliteit, werken vanuit de bedoeling
  Burgerschap en sociale kwaliteit maakt deel uit van de standaard Basisvaardigheden en is hiermee onderdeel van de standaard basisvaardigheden. Onder burgerschap verstaan we de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij en die helpen vormgeven. Burgerschapsvorming brengt kinderen de kennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen meedoen in onze samenleving. Als school heb je de taak om dit vorm te geven. En de puzzelstukken zijn al aanwezig in je school. Op welke wijze je vanuit  visie en context  de puzzel legt is aan de school. In deze inspiratiesessie laten we zien hoe je dit als school kunt realiseren vanuit een waarderend perspectief. We doen dit in dialoog en je gaat zelf ook een eerste stap zetten die je kunt gebruiken in je eigen organisatie. 
 • Zicht op ontwikkeling en didactisch handelen: win-win. Wat werkt ? 
  Leerlingen tot leren brengen vanuit hoge positieve verwachtingen is cruciaal om de resultaten te verbeteren. Om goede afgestemde lessen te kunnen geven (OP3) is zicht op ontwikkeling (OP2) noodzakelijk. In deze inspiratiesessie behandelen we wat OP2 en OP3 inhoudt en op welke wijze de cyclus ingericht kan worden; dus ook hoe OP2 en OP3 met elkaar samenhangen. Vervolgens gaan we in op de uitgangspunten voor het vormgeven van een goede les. Aan de hand van een inspirerend voorbeeld ga je in dialoog met andere scholen en verken je kansen om te verbeteren.
 • Kwaliteitszorg op schoolniveau - kijkje in de keuken: wat willen we, wat werkt? 
  De kwaliteitsorganisatie en kwaliteitscultuur binnen je school zijn een belangrijk fundament om te werken aan kwaliteitsverbetering. De kwaliteitsorganisatie gaat over het stelsel van kwaliteitszorg op je school: je visie, je doelen en de wijze waarop je je schoolorganisatie en het overleg hebt ingericht. De kwaliteitscultuur gaat over hoe jouw team met elkaar samenwerkt aan je schooldoelen. In deze workshop gaan we in op de inspectiestandaarden en vooral op het belang van samenhang tussen de verschillende domeinen. We laten een mooi voorbeeld uit de praktijk zien en gaan met elkaar in gesprek over speelruimte en spelregels van een school om te werken aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. 
 • Bovenschoolse kwaliteit: samen sterk; de neuzen dezelfde kant op 
  Als bestuur is het een hele uitdaging om goed zicht te hebben op de kwaliteit van je scholen. Wat zijn de wettelijke eisen? Wat is bij ons goed onderwijs en wat zijn dan onze ambities? Hoe werken we aan kwaliteit? Hebben we de risico’s goed in beeld? Hoe evalueren we ons onderwijs en hoe kunnen we ons erover verantwoorden? Aan de hand van deze vragen gaan we met elkaar aan het werk.  
  Tijdens de inspiratiesessie verhelderen we het bestuurlijke waarderingskader (BKA 1,2 en 3) van de inspectie en wat er van je verwacht wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. We nemen je mee met een good practice waarbij  we een bestuur aan woord laten om te vertellen wat heeft gewerkt om de neuzen dezelfde kant uit te krijgen.   
  Met andere bestuurders wissel je ervaringen uit. Op het eind heb je informatie om je zelfevaluatie nog beter op te stellen en heb je inspiratie en handvatten om mee verder te gaan.

Achtergrond Goed Worden Goed Blijven + 

Het project Goed Worden Goed Blijven + (GWGB+) ondersteunt ruim 200 scholen met kwetsbare leerresultaten, de zogenaamde risicoscholen. Elke deelnemende school maakt bij de start een zelfevaluatie. Zo brengen ze zelf in kaart wat de onderliggende oorzaken zijn van hun lage(re) leerresultaten en stellen ze scherp wat hun verbeterpunten zijn. Daarnaast is er preventieve ondersteuning op bestuursniveau mogelijk voor besturen die zich zorgen maken. 
 

Meer informatie en vragen

Stuur een mail.