Bijeenkomst

Geef een impuls aan jouw onderwijskwaliteit in één dag

11 januari 2023
10:00 - 15:00

Stadion Galgenwaard
Utrecht

Organisator(s)
PO-Raad
Interessant voor
Bestuurders
Schoolleiders
Adviseurs
Overig

Maak jij je zorgen over de (dalende) leerresultaten op jouw school en ben je op zoek naar een verdiepende aanpak om hiermee aan de slag te gaan? Doe dan mee aan één van de regiobijeenkomsten voor risicoscholen, samen met jouw intern begeleider en/of overige MT leden. Let op! De bijeenkomsten in Doetinchem en Utrecht zijn vol. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Hoe kun je werken aan een verbetercultuur een daarmee aan hoge(re) leerresultaten? Kortom: hoe geef je een impuls aan jouw onderwijskwaliteit? Het project Goed Worden Goed Blijven+ (GWGB+) organiseert in januari en februari 2023 vijf werkdagen voor risicoscholen. Dit zijn scholen die met hun resultaten onder of rond de signaleringswaarde van de inspectie zitten of scholen die zich zorgen maken over de onderwijskwaliteit. Er zijn geen voorwaarden voor deelname, iedere school kan meedoen.

Voor wie? 

Directeuren, intern begeleiders en mt-leden. Kwaliteitszorgmedewerkers zijn ook welkom.

Programma 

In de ochtend kies je uit twee workshops, gerelateerd aan de zelfevaluatie. In de middag start je met een verdiepende zelfevaluatie van de eigen school. Je kunt hierbij gebruikmaken van het format van GWGB+. Adviseurs van GWGB+ lopen rond voor advies en vragen. Tip: neem je laptop en relevante documenten mee! 

 • 9.30-10.00 - Inloop    
 • 10.00-10.15 - opening     
 • 10.15-11.15 - workshopronde 1 (keuze wordt ter plekke bepaald)    
 • 11.15-11.30 - Pauze    
 • 11.30-12.30 - workshopronde 2 (keuze wordt ter plekke bepaald)     
 • 12.30-13.30 - lunch     
 • 13.30-15.00 - werktijd zelfevaluatie (adviseurs GWGB+ lopen rond)     
 • 15.00 - afsluiting     

Data

 • Woensdag 11 januari | Utrecht | Stadion FC Utrecht | Wegens de grote hoeveelheid aanmeldingen, is het helaas niet meer mogelijk om aan te melden voor deze bijeenkomst. 
 • Donderdag 19 januari | Venlo | Stadion VVV Venlo  
 • Donderdag 26 januari | Heerenveen | Stadion SC Heerenveen | Wegens de grote hoeveelheid aanmeldingen, is het helaas niet meer mogelijk om aan te melden voor deze bijeenkomst.
 • Woensdag 1 februari | Doetinchem | Stadion De Graafschap  
 • Maandag 6 februari | Alkmaar | Stadion AZ     

Kies twee workshops 

Kies twee workshops, gegeven door adviseurs van Goed Worden Goed Blijven +:

Leren leerlingen genoeg?

Differentiatie is essentieel om met alle leerlingen optimale leerresultaten te halen. Scholen die hoge resultaten realiseren bij taal en rekenen werken vaak resultaat- en handelingsgericht: ze maken gedegen analyses van de leerresultaten op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Ze reflecteren daarop in het team en verbinden daar doelgerichte acties aan voor de dagelijkse lespraktijk. Vaak ook in combinatie met hoge verwachtingen van leerlingen. Centraal in deze workshop staan de vragen: Wat is belangrijk bij het analyseren van leerresultaten? Waarom is een goede analyse van de leerlingenpopulatie belangrijk, hoe stel je hoge ambities en hoe kan dit worden vertaald naar het aanbod en handelen op school en groepsniveau?

Is de uitleg goed?

Een goede uitleg is een van de belangrijkste aspecten die bijdragen aan hogere leerresultaten. Krijgen de leerlingen goed les en worden ze goed begeleid? Leerlingen hebben meer profijt van de lessen als deze effectief en op maat worden ingericht. De workshop richt zich op de vragen: Hoe zorgen we voor een goede les? Hoe ziet dat eruit? Wat is de basis van een goede instructie? Hoe zorgt de school ervoor dat er een doorgaande lijn is in het pedagogisch didactisch handelen en worden schoolbrede afspraken hierover geborgd?

Hoe werken we als team samen om onszelf en de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren?

Voor een kwaliteitscultuur is een lerend en veilig werkklimaat nodig. Dit kenmerkt zich door hoge ambities naar elkaar, samen leren, samenwerken en feedback geven en krijgen. In deze workshop verkennen we de antwoorden op de vragen: Hoe haal je het potentieel in het team naar boven vanuit diversiteit en in erkende ongelijkheid? Hoe kom je tot een professioneler werkklimaat binnen de school? 

Over Goed Worden Goed Blijven +

Het project Goed Worden Goed Blijven + (GWGB+) ondersteunt ruim 200 scholen met kwetsbare leerresultaten, de zogenaamde risicoscholen. Elke deelnemende school maakt bij de start een zelfevaluatie. Zo brengen ze in kaart wat de onderliggende oorzaken zijn van hun lage(re) leerresultaten en stellen ze scherp wat hun verbeterpunten zijn. Onderzoeksbureau Oberon onderzoekt op geaggregeerd niveau de uitkomsten van de zelfevaluaties en verbeterplannen. De uitkomsten en ervaringen uit dit project zijn de basis voor de inrichting van de regiodagen.
Als je aanwezig bent op één van deze dagen en je valt binnen de doelgroep van GWGB+ dan kun je na afloop aangeven of je gebruik wilt maken van ons ondersteuningsaanbod. 
Meer informatie? Mail naar gwgbplus@poraad.nl.