Nieuws

Geen eindtoets – Zo beoordeelt de inspectie dit jaar de resultaten

De Onderwijsinspectie heeft bekendgemaakt hoe ze dit jaar de resultaten van een school beoordeelt. Dat gaat anders dan anders omdat de eindtoets niet is afgenomen.

Zoals eerder aangekondigd zou de inspectie vanaf 1 augustus een nieuw onderwijsresultatenmodel invoeren. Door het wegvallen van de eindtoetsresultaten is de inspectie genoodzaakt om deze werkwijze tijdelijk aan te passen. Tussen augustus 2020 en mei 2021 gaat de inspectie als volgt te werk: Allereerst kijkt ze naar de behaalde percentages referentieniveaus taal en rekenen in schooljaar 2017/2018 en 2018/2019 op de eindtoets. Daarbij wordt rekening gehouden met de schoolweging over de jaren tussen 2017 en 2020. Blijken deze resultaten onder de signaleringswaarde te liggen, dan krijgt de school de gelegenheid zich over haar resultaten te verantwoorden.

Onvoldoende onderwijsresultaten kan dit jaar niet

Concludeert de inspecteur dat de behaalde referentieniveaus in 2018 en 2019 op of boven de signaleringswaarden liggen, dan krijgt de school hierop het oordeel Voldoende. Maar is dat niet het geval, dan geeft de inspecteur Geen oordeel. Het oordeel Onvoldoende kan dit jaar niet gegeven worden, omdat de wettelijke regelgeving dat niet toelaat.

Eindoordeel

Bij een oordeel Voldoende, gelden de reguliere beslisregels voor het komen tot het eindoordeel. Hoe de inspectie tot een eindoordeel komt als ze de onderwijsresultaten niet kan beoordelen, lees je in dit uitgebreide bericht op de site van de Onderwijsinspectie.

De Onderwijsinspectie onderzoekt nog hoe ze vanaf mei 2021 omgaat met het ontbreken van de eindtoetsresultaten van 2020.