Nieuws

Gezamenlijk doel laat veel eigen ruimte voor scholen

Zoals afgesproken in de Strategische agenda van de PO-Raad nemen steeds meer schoolbesturen de regie in handen van de kwaliteit van hun onderwijs. Een kijkje in de keuken bij de stichting Jong Leren die brede doelen stelt voor de hele organisatie maar waar iedere school eigen ambities heeft. ,,Het script is niet tot cijfers achter de komma ingevuld. We proberen elke deelnemer optimaal te laten participeren. Met elkaar kijken we doorlopend: dit is ons verhaal, daarnaar sturen we.’’ 

Klik op de afbeelding hieronder om het verhaal te lezen.

Dit artikel is geschreven door Marijke Nijboer. Fotograaf: Jan van der Meijde.