Goed Worden, Goed Blijven +

Ondersteuning van scholen met risico's 

Als je wilt voorkomen dat je school onvoldoende of zeer zwak wordt, kun je kiezen voor GWGB+. Dat helpt je om zelf zicht te houden op je situatie: hoe sta je ervoor en welke extra stappen zijn er nodig?

Je kunt als schoolleider een beroep doen op het expertteam van de PO-Raad. Je krijgt dan:   

  • Ondersteuning bij het aanscherpen van een zelfevaluatie en een plan van aanpak 
  • Een expert die meedenkt voor de periode van ongeveer een jaar
  • Een eindevaluatie 

Als je deelneemt aan GWGB+ ga je eerst aan de slag met een zelfevaluatie. Om je op weg te helpen heeft de PO-Raad een zelfevaluatietool ontwikkeld voor zowel het regulier basisonderwijs als het gespecialiseerd onderwijs. Wil je aan de slag met het Onderwijsresultatenmodel van de inspectie? Volg dan onze online mini-cursus

> Ga direct naar de PO-Academie en bekijk of je school in aanmerking komt voor GWGB+
 

Ondersteuning van besturen met risico's 

Als bestuurder ben je (eind)verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs van je school/scholen. Maar hoe krijg je hier (meer) zicht en grip op? Dit ondersteuningstraject is speciaal ontwikkeld voor schoolbestuurders die risico’s zien als het gaat om de inrichting van hun kwaliteitszorg en hier graag preventief mee aan de slag willen om te voorkomen dat het bestuur een onvoldoende beoordeling krijgt van de inspectie. 

> Ga direct naar de PO-Academie en bekijk of je bestuur in aanmerking komt voor GWGB+
 

Vragen?

Stuur een mail naar gwgb@poraad.nl