Goed Worden, Goed Blijven (GWGB)

Ondersteuning bij kwaliteitsproblemen

Leerlingen moeten goed onderwijs krijgen. Daarom staat er bij de PO-Raad een team van deskundigen voor je klaar. Met ruime ervaring in het ondersteunen van zeer zwakke scholen en onvoldoende scholen en besturen in regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Om samen met jou, als schoolleider of -bestuurder, de kwaliteit van onderwijs verbeteren.  

We helpen:  

  • Scholen die van de Inspectie van het Onderwijs het predicaat onvoldoende of zeer zwak krijgen en schoolbesturen die door de Inspectie van het Onderwijs onvoldoende worden beoordeeld. Daarvoor biedt de PO-Raad het programma Goed Worden, Goed Blijven (GWGB) aan.    
  • Scholen en schoolbesturen die risico’s zien ten aanzien van hun onderwijskwaliteit. Voor deze scholen en schoolbesturen is er Goed Worden, Goed Blijven + (GWGB+).    

Er zijn geen kosten verbonden aan elk van deze begeleidingstrajecten.