Nieuws

Grote zorgen over leesvaardigheid van Nederlandse scholieren

De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is fors gedaald, dit blijkt uit PISA 2022. Hiermee behoort Nederland tot de laagst scorende landen binnen Europa. Ook de prestaties rondom rekenen zijn ten opzichte van vier jaar geleden gedaald, maar bevinden zich nog boven het OESO-gemiddelde.

Naast Nederland is er wereldwijd een dalende trend zichtbaar, mogelijk een effect van de COVID-19 pandemie. Kort samengevat scoren Nederlandse leerlingen hoger dan het gemiddelde van de OESO-landen voor wiskunde, lager voor lezen en ongeveer gelijk voor natuurwetenschap.

Zorgelijk, vindt de PO-Raad. Uit PISA blijkt dat een op de vier leerlingen onvoldoende geletterd is in wiskunde en natuurwetenschappen en een op de drie leerlingen onvoldoende geletterdheid is in leesvaardigheid. Lichtpuntje is dat Nederlandse leerlingen tevreden zijn over hun welbevinden. Met een 7,3 ligt dit hoger dan in omringende landen. 

Deltaplan is nodig

De PO-Raad herkent de grote opgave die er ligt en pleit voor een deltaplan. ,,PISA toont wederom aan dat er een samenhangend, duurzaam plan moet komen om de grote uitdagingen in onze sector te lijf te gaan. Dit begint bij voldoende en goed toegeruste leraren en schoolleiders.” De afgelopen jaren zijn er al goede stappen gezet ten aanzien van het salaris, nu is het tijd om door te pakken en de aantrekkelijkheid in de volle breedte te vergroten. Hiertoe hebben wij vanochtend, samen met de bonden en de VO-raad, de bouwstenen voor een deltaplan gelanceerd”, aldus Freddy Weima, voorzitter PO-Raad.  

Lange adem

Het verbeteren van de basisvaardigheden vergt een lange adem. De PO-Raad onderstreept nogmaals het belang van een meer duurzame aanpak en het verbreden van bestaande initiatieven in de sector. Bijvoorbeeld de Kennistafel Effectief Leesonderwijs. Hierin werken 60 leesdeskundigen en organisaties op het gebied van onderzoek, beleid en praktijk samen om kennis over effectief leesonderwijs toepasbaar te maken voor het onderwijs en tot een gezamenlijke plan van aanpak te komen om het leesonderwijs te verbeteren.

Lees de resultaten PISA 2022 Nederland

Over PISA

Aan PISA 2022 hebben wereldwijd 690.000 15-jarigen uit 81 landen meegedaan. Uit Nederland zijn dit zo’n 5.000 leerlingen van 154 scholen. PISA zou aanvankelijk in 2021 plaatsvinden. In verband met het coronavirus is dit een jaar uitgesteld. In deze PISA-editie is het hoofddomein wiskunde. De andere domeinen (leesvaardigheid en natuurwetenschappen) zijn ook aan bod gekomen, maar wel minder uitgebreid. De OESO heeft daarnaast specifiek onderzoek gedaan naar de effecten van corona op het onderwijs en gekeken naar de wendbaarheid van onderwijsstelsels wereldwijd.

 


 

 

Meisje in in een boek aan het lezen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten