Nieuws

Helderheid over NPO-geld voor schooljaar 22-23: Minimaal € 500 per leerling

Voor het schooljaar 2022-2023 komt vanuit het NPO minimaal € 500 per leerling beschikbaar. Dat blijkt uit de antwoorden op de veelgestelde vragen op www.nponderwijs.nl. Er was tot op heden niet duidelijk hoeveel geld scholen minimaal konden verwachten voor het tweede NPO-jaar terwijl de scholen al wel een plan van aanpak moeten ontwikkelen voor de komende jaren.

Bekend was al dat scholen voor het schooljaar 2021-2022 op minimaal € 700 per leerling kunnen rekenen. Voor het schooljaar 2022-2023 is het bedrag vastgesteld op minimaal € 500 per leerling (dit bedrag kan dus nog hoger worden,) zo blijkt nu. 

De eerste middelen komen zo vroeg mogelijk aan het begin van het nieuwe schooljaar voor scholen beschikbaar, schrijft OCW. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal leerlingen op de school. Scholen en instellingen krijgen uiterlijk in juni duidelijkheid over de definitieve hoogte van het bedrag dat zij per leerling ontvangen.