Nieuws

Impact corona op onderwijs vraagt om doordacht plan

De impact van corona op ons onderwijs en onze leerlingen houdt iedereen terecht bezig. De sector buigt zich over vraagstukken zoals continuïteit, maar ook over impact op de kwaliteit en de mate waarin verschillen tussen leerlingen mogelijk groter worden. Voor de PO-Raad staat voorop dat het onderwijs enorme inzet en inventiviteit toont in hoe we omgaan met wat op ons afkomt. En daar mogen we trots op zijn. Als PO-Raad vinden we dat we genuanceerd en onderbouwd moeten kijken naar wat de impact van corona op onderwijs is en wat nodig is op de middellange en lange termijn. Het helpt niet om ongenuanceerd over mogelijke achterstanden te spreken: dat legt ongewenste druk op kinderen, ouders, leraren en schoolleiders.

Geen snelle makkelijke oplossingen

De PO-Raad staat voor vakmanschap en onderstreept het belang van goed  “evidence-informed” zicht op de problemen en oplossingen op de lange termijn. Om die reden hebben wij ook het Impactteam Corona en Onderwijskwaliteit met daarin wetenschappers en leden opgericht. Het impactteam gaat de PO-Raad adviseren over hoe scholen, besturen en de sector het beste om kunnen gaan met de impact van de coronacrisis op onze leerlingen op de middellange en lange termijn. Het impactteam is opgericht om we willen waken voor algemene ‘quick fixes’. De PO-Raad hecht belang aan een zorgvuldig proces in overleg met de sector om zicht te krijgen op wat nodig is voor een meerjarige aanpak, met aandacht voor extra ondersteuning, maatwerk, integraal en holistisch door de hele onderwijsketen.

We staan allemaal voor goed onderwijs en waar nodig willen we de negatieve impact op onze leerlingen van dit vreselijke jaar aanpakken. We werken keihard om de best mogelijke kansen te bieden aan de leerlingen. En we weten dat ze ook in de komende jaren onze aandacht en zorg nodig zullen blijven hebben. Dat kúnnen we, want dat is de kern van onderwijs: de beste kansen bieden aan elk kind.